BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Napis na plakacie: “ Start Lublin”

Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” w Lublinie

Jeśli ktoś z osób niepełnosprawnych nie wie co zrobić z wolnym czasem, a chciałby poznać wielu przyjaciół zapraszamy do naszego Stowarzyszenia. Tutaj można zacząć rozwijać i odkrywać swoje pasje w różnych dyscyplinach sportowych.

Uprawianie sportu wpływa nie tylko na prawidłowy rozwój fizyczny i biologiczny, ale również bierze udział w kształtowaniu cech charakteru i woli u osób niepełnosprawnych, który ma pozytywny wpływ na ich psychikę. Sport pomaga w przystosowaniu osób z niepełnosprawnością do życia społecznego w sposób szczególny mają tu znaczenie gry zespołowe, które uczą postępowania w grupie, współpracy z innymi. Sport wyrabia odwagę, zwiększa odporność psychiczną. Zaangażowanie w aktywność fizyczną pozwala wyeliminować negatywne następstwa niepełnosprawności w psychice osób niepełnosprawnych, takie jak: egocentryzm, agresja, apatia, depresja. Przyczynia się do zwiększenia ich aktywności, także społecznej. Osoby regularnie uprawiające sport są bardziej otwarte i zrelaksowane, bowiem wysiłek fizyczny sprzyja rozładowywaniu napięć psychicznych i stresu oraz likwiduje zły nastrój. Zaspokaja także potrzebę rywalizacji, pozwala na poznawanie nowych ludzi, których łączy wspólna pasja.

W dniu 1 grudnia 1952 r. Prezydium Głównego Komitetu Kultury Fizycznej podjęło uchwałę o powołaniu nowej organizacji sportowej pod nazwą „Zrzeszenie Sportowe Start”. Na terenie naszego województwa działacze zorganizowali 30 kół w Spółdzielniach Pracy i Cechach Rzemieślniczych oraz w Spółdzielni Niewidomych. W marcu 1953 r. na spotkaniu delegatów z Kół Sportowych powołano Radę Okręgową Zrzeszenia Sportowego „Start”.

W 1965 roku z inicjatywy działaczy Spółdzielczości Inwalidów i Zrzeszenia „Start” postanowiono powołać organizację specjalizującą się w działalności sportowej i rehabilitacyjnej wśród osób niepełnosprawnych. Organizacja ta przyjęła nazwę Międzyspółdzielniane Ognisko Kultury Fizycznej i Turystyki Inwalidów „Start”. Ta data daje początek naszej organizacji. I chociaż w ciągu tych 45 lat zmieniały się nazwy naszej organizacji to jednak przez cały czas należymy do Zrzeszenia „Start”. Dewizą Zrzeszenia było, że sport uprawiany przez osoby niepełnosprawne z widocznym kalectwem jest zdobyczą ostatnich kilkunastu lat. Prowadząc tą działalność mieliśmy na uwadze, że sport dla inwalidów winien być dostosowany do potrzeb inwalidów ćwiczących, a więc zgodny z ich programem rehabilitacji, zarazem rozrywkowym i pobudzającym. Sport musi być bezpieczny sprowadzający ryzyko wypadków i kontuzji do minimum. Sport ten powinien być powszechny tzn. dostosowany do możliwości tych wszystkich, którzy pragną go uprawiać.

Głównymi działaniami realizującymi zadania statutowe Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” są:

  1. organizowanie i prowadzenie zajęć szkoleniowych w sekcjach specjalistycznych, zmierzających do doskonalenia swoich umiejętności;
  2. organizowanie i prowadzenie różnych form zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych zmierzających do poprawy sprawności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych;
  3. organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych wynikających z kalendarza polskich związków sportowych;
  4. organizowanie imprez własnych oraz w ramach zadań zleconych;
  5. organizowanie imprez integracyjnych w różnych dyscyplinach sportowych oraz festynów sportowo-rekreacyjnych, zlotów, rajdów itp.;
  6. gromadzenie środków materialnych, finansowych oraz gospodarowanie nimi rozsądnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  7. budowa, konserwacja, utrzymanie oraz doskonalenie obiektów i urządzeń sportowych będących w użytkowaniu Integracyjnego Centrum;
  8. prowadzenie działalności informacyjnej, zmierzającej do realizacji zadań statutowych;
  9. współdziałanie z władzami samorządowymi, organami  i instytucjami państwowymi, organizacjami związkowymi i społecznymi, stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń w zakresie realizacji zadań statutowych;
  10. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych, w tym z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Od wielu lat stowarzyszenie nasze prowadzi zajęcia sportowe z osobami niepełnosprawnymi w następujących dyscyplinach sportowych: pływanie, tenis stołowy, łucznictwo, goalball, piłka siatkowa na siedząco, lekka atletyka oraz ogólne usprawnianie w siłowni.

Corocznie zawodnicy naszego stowarzyszenia biorą udział w wielu imprezach krajowych i międzynarodowych jak również w imprezach organizowanych w mieście Lublin przez nasze stowarzyszenie. Sport odgrywa ogromną rolę  w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Daje możliwość samorealizacji, spełnienia marzeń, doskonalenia się w wybranej dyscyplinie sportowej, integracji ze społeczeństwem, a przy tym doskonale wpływa na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej.

W 2010 roku zawodnicy naszego stowarzyszenia godnie reprezentowali nasze miasto oraz województwo w Mistrzostwach Polski w Goalball, w Halowych i Otwartych Mistrzostwach Polski w Łucznictwie, Zimowych i Letnich Mistrzostwach Polski w Pływaniu, w Ogólnopolskich Turniejach Piłki Siatkowej na Siedząco, w Halowych i Otwartych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce, w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski  w Tenisie Stołowym. Brali również udział w imprezach międzynarodowych, w takich jak: Międzynarodowym Turnieju Goalball w Słowenii, Turnieju Mistrzostw Europy grupy „B” w Goalball w Turcji, Międzynarodowym Turnieju Goalball we Włoszech, Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego na wózkach inwalidzkich, Mistrzostwach Europy w Łucznictwie we Francji, Międzynarodowych Zawodach Łuczniczych w Czechach, Międzynarodowych Zawodach Łuczniczych w Anglii, Otwartych Mistrzostwach Chorwacji  w lekkiej atletyce, Otwartych Mistrzostwach Niemiec w pływaniu. Ogółem w roku 2010 nasi zawodnicy zdobyli: 7 złotych, 15 srebrnych  11 brązowych medali. Największym osiągnięciem w 2010 roku było zdobycie przez Piotra Sawickiego brązowego medalu na Mistrzostwach Europy w Łucznictwie, które odbyły się we Francji, zdobycie brązowego medalu przez Agnieszkę Zańko w Otwartych Mistrzostwach Chorwacji w lekkiej atletyce, zdobycie brązowego medalu przez młodziutkiego Mateusza Bartnika w Otwartych Mistrzostwach Niemiec w pływaniu, zajęcie III miejsca przez drużynę żeńską i męską w Międzynarodowym Turnieju Goalball. W bieżącym roku,  poprzedzającym rok olimpijski zawodnicy, którzy mają szansę na zakwalifikowanie się do udziału w Paraolimpiadzie „Londyn 2012” każdy wolny czas poświęcają na treningi. Duże szanse na udział w Paraolimpiadzie mają nasi łucznicy: Wiesława Wolak, Piotr Sawicki oraz Adam Dudka. Dla Wiesławy Wolak i Piotra Sawickiego będzie to już trzecia Paraolimpiada, w której mogą wziąć udział.

Nasza działalność zmierzająca ku upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych nie mogłaby się rozwijać gdyby nie dobra współpraca z jednostkami samorządowymi: Urzędem Miasta Lublin, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Sportu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, jak również sponsorom.

INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI „START”

Al. Piłsudskiego 22; 20-011 Lublin

tel.: 81 743 72 83

e-mail: icsirstart@interia.pl

Bożena Tatarczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies