BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp: Lublin. Miasto inspiracji.

Integracja i aktywizacja społeczna seniorów – otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin.

 Konkurs realizowany jest w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021 – 2025, stanowiącego załącznik do uchwały nr 778/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r.

Celem realizacji zadania jest wspieranie aktywności społecznej seniorów poprzez rozwój oferty edukacyjnej i kulturalnej osób starszych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami (ułatwienie dostępu do oferty z zakresu kultury, sztuki i aktywności fizycznej, organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla seniorów).

Okres realizacji zadania: od 1 września 2022 r. do 31 października 2022 r.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
tel. 81 466 30 50
e-mail: wips@lublin.eu
www.lublin.eu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies