BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Polska Akademia Dostępności

II edycja konkursu “The Best of Accessibility Project”

Fundacja Widzialni ogłasza II edycję Konkursu "The Best of Accessibility Project" organizowanego w ramach projektu Polska Akademia Dostępności.

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie projektów oraz inicjatyw, które skutecznie i realnie wpływają na przezwyciężanie barier w dostępie do zasobów internetowych i informacji w wersji cyfrowej.

Konkurs skierowany jest do instytucji publicznych i podmiotów państwowych, firm, organizacji oraz osób prywatnych, które realizują projekty ze środków własnych, prywatnych lub publicznych, promując dobre praktyki w zakresie wdrażania, stosowania dostępności i edukacji w zakresie włączenia cyfrowego i społecznego.

W związku z tak dużym zainteresowaniem podczas I edycji uprzejmie informujemy Państwa o rozszerzeniu konkursu o dodatkową kategorię. Jest ona dedykowana instytucjom, które prowadzą swoje serwisy w oparciu o rozwiązania PAD. Wyróżnimy tych, którzy administrują nim i redagują go zgodnie z zasadami dostępności WCAG 2.0.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada 2015 poprzez formularz na stronie www.pad.widzialni.org lub poprzez przesłanie wypełnionego dokumentu na adres e-mail: pad@widzialni.org

Jury szczególną uwagę zwracać będzie na projekty adresowane bezpośrednio do osób o specjalnych potrzebach, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych. W swej ocenie Jury weźmie pod uwagę głównie skuteczność, zasięg terytorialny, liczbę uczestników oraz pomysł.

Ogłoszenie wyników oraz przyznanie tytułu: The Best of Accessibility Project oraz rozdanie nagród odbędzie się w grudniu 2015 podczas konferencji Polska Akademia Dostępności: wiedza, narzędzia, rozwiązania. Dodatkowo wszystkie projekty zgłoszone przez uczestników lub wytypowane przez organizatorów zostaną ogłoszone na portalu informacyjnym Polskiej Akademii Dostępności Konkurs The Best of Accessibilty Project.

Agnieszka Zarychta
Fundacja Widzialni

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies