BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promujący projekt Aktywni

Bezpłatne szkolenia i płatne staże w projekcie “Aktywni”

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw prowadzi rekrutację do projektu "Aktywni".

Projekt „Aktywni” jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat spełniających łącznie warunki:

 • osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PO PŻ,
 • osób z niepełnosprawnością (w stopniu lekkim/umiarkowanym/znacznym/sprzężoną lub spowodowaną zaburzeniami psychicznymi),
 • osób z obszaru województwa lubelskiego. (wg KC), w szczególności zamieszkujących tereny wiejskie i obszary rewitalizacji.

Formy wsparcia:

 • Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działań
 • Treningi motywacji i kompetencji społecznych
 • Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy.
 • Szkolenie zawodowe (Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac, pracownik gospodarczy, recepcjonista z obsługą klienta)
 • Płatne 5 miesięczne staże zawodowe z elementami zatrudnienia wspomaganego
 • Pośrednictwo pracy
 • Punkt wsparcia

Ponadto, organizatorzy zapewniają:

 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Certyfikaty potwierdzający zdobyte kwalifikacje/kompetencje.

Szczegółowe informacje:

 • Lider Projektu: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. 3 Maja 18/5a, Lublin,
 • Partner Projektu: Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury, ul. 3 Maja 37, Hrubieszów,

Projekt Aktywni współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020. Dofinansowanie z UE 633 375,80 zł.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies