BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Napis na białym tle: "Wyniki otwartego konkursu ofert Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023 - 2025. Edycja 2023." z logotypami Departamentu Ekonomii Społecznej oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej MRiPS: Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023.

W dniu 26 stycznia 2023 r. został rozstrzygnięty, ogłoszony we wrześniu 2022 r., otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023.

Miło nam poinformować, że w wynikach rozstrzygniętego w dniu 26 stycznia 2023 r. otwartego konkursu ofert w ramach “Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023.” w dwóch z trzech priorytetów, pojawili się oferenci z województwa lubelskiego.

Priorytet 1. Usługi reintegracyjne:

  • “Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023”.  – Stowarzyszenie “Przystań” Mieniany (Hrubieszów)kwota dotacji: 66 570,00 zł;
  • Aktywni w CISStowarzyszenie POSTIS (Lublin) – kwota dotacji: 109 330,00 zł.

Priorytet 2. Ścieżki reintegracji:

  • Zwiększenie zatrudnienia uczestników KIS – Fundacja Fuga Mundi (Lublin) – kwota dotacji: 115 200,00 zł;
  • CIS – aktywnie do pracyMiasto Chełm (Chełm) – kwota dotacji: 120 000,00 zł.

O uzyskanie dotacji w ramach konkursu mogły ubiegać się podmioty prowadzące podmioty zatrudnienia socjalnego (PZS), o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, tj. centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. Ponadto w Priorytecie 1 i 2 o dotację mogły ubiegać się również organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPPiW) wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej oraz podmioty uprawnione do tworzenia PZS, które będą realizować Zadanie 2 w Priorytecie 1.

Priorytet 1 Usługi reintegracyjne

  • podmioty prowadzące PZS,
  • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
  • podmioty uprawnione do tworzenia PZS, które będą realizować Zadanie 2 w Priorytecie 1.

Priorytet 2 Ścieżki reintegracji

  • podmioty prowadzące PZS,
  • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej.

Priorytet 3 Wzmocnienie instytucjonalne PZS    

  • podmioty prowadzące PZS.

Złożone oferty będą realizować cel główny programu, jakim jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych w serwisie Departamentu Ekonomii Społecznej.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies