BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na grafice jest grupa osób które trzymają banery z napisami: “Konwencja; Wspólna Sprawa”.

Debata we Wrocławiu dla środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną

W piątek 16 września 2016 roku we Wrocławiu miała miejsce debata środowiskowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Swoim ogromnym doświadczeniem dzielił się anglik, David Towell.

Tak jak dwie poprzednie debaty, tak i ta odbyła się w Q Hotel Wrocław Plus, któremu dziękujemy serdecznie za wsparcie logistyczne.

ludzie są na sali. Kobiety stoją na środku. Trzymają mikrofony. W tle prezentacja na ekranie multimedialnym.

Ekspertem zagranicznym tej piątkowej debaty był Pan David Towell, dyrektor londyńskiego Centre for Inclusive Futures, działającego na rzecz zrównoważonych społeczności, niewykluczających żadnego obywatela oraz lider brytyjskiego ruchu obywatelskiego, prowadzącego kampanię na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości i należytego wsparcia tak, by mogły prowadzić normalne życie, zgodnie ze swoją wolą. Fotorelacja:

Paweł Limek

Kamil Artur Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plakat z logami na których jest m.in logo Europejskich funduszy, Lfoon czy tez DZP więcej niż prawo.
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies