BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na grafice jest grupa osób które trzymają banery z napisami: “Konwencja; Wspólna Sprawa”.

Debata we Wrocławiu dla osób z niepełnosprawnością ruchową

13 września odbyła się pierwsza, z dziesięciu planowanych we Wrocławiu, środowiskowa debata zrealizowana w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Uczestnikami wydarzenia były osoby ze środowiska organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych ruchowo.

Na miejsce debaty wybrano Novotel Wrocław City, gdzie można było zagwarantować najlepsze warunki dla potrzeb ludzi niepełnosprawnych ruchowo.

ludzie siedzą przy stole. Niektórzy są na wózkach inwalidzkich. W tle ekran multimedialny na którym wyświetlana jest prezentacja.

Ekspertem zagranicznym była Pani Kapka Panayotova, bułgarska aktywistka na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie wraz Tove Linnea Brandvik współprzewodniczy ENIL (European Network on Independent Living), której hasłem przewodnim jest „nic o nas bez nas!”. Jest niestrudzona w walce o niewykorzystywanie pojęcia niezależnego życia do wzmacniania statusu quo, co często ma miejsce. Fotorelacja:

Paweł Limek

Kamil Artur Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plakat z logo funduszami Europejskimi, PROON, Uni Europejckiej, LFOON i innych.
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies