BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cykl warsztatów szkoleniowych ,,Wiedzieć i umieć”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” zaprasza do udziału w projekcie: "Wiedzieć i umieć" - cykl warsztatów szkoleniowych z zakresu opieki, terapii i edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Zakres szkolenia i terminy:

Szkolenie składa się z trzech modułów:

 1. Rola terapeuty w rozwijaniu autonomii osobistej i życiowej osoby  z niepełnosprawnością intelektualną – 16 godz.
  • 24.09.2021r. – godz. 13:00 – 18:00;
  • 25.09.2021r. – godz. 9:00 – 16:00.
 2. Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi?– 20 godz. 
  • 26.11.2021r. – godz. 13:00 – 19:00; 
  • 27.11.2021r. – godz. 9:00 – 18:00
 3. Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnych dzieci?– 20 godz.
  • 03.12.2021r. – godz. 13:00 – 19:00;
  • 04.12.2021r. – godz. 9:00 – 18:00

Warsztaty szkoleniowe zostaną przeprowadzone przez doświadczonych specjalistów ze „Strefy Dobrych Emocji” – Ośrodka Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych w Poznaniu.

Miejsce szkolenia:

Szkolenia będą się odbywały w Lublinie przy ul. Zbożowej 22 A – w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin”.

Adresaci szkolenia:

Udział w warsztatach szkoleniowych może wziąć osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:

 1. Jest zatrudniona w placówce udzielającej wsparcia edukacyjnego, terapeutycznego lub opiekuńczego osobom z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonującej na terenie jednego z n/w powiatów:
  • Powiat Lublin;
  • Powiat krasnostawski;
  • Powiat kraśnicki;
 2. Bezpośrednio uczestniczy w procesie terapeutycznym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym lub opiekuńczym wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Jest zatrudniona na jednym z niżej wymienionych stanowisk:
  • terapeuta;
  • psycholog;
  • pedagog;
  • pielęgniarka;
  • instruktor terapii zajęciowej;
  • fizjoterapeuta;
  • logopeda;
  • pracownik socjalny.

Odpłatność:

Odpłatność uczestnika za udział w całym cyklu warsztatów wynosi 250 zł od osoby  za 3 moduły. Osoby zgłaszające się do udziału w warsztatach szkoleniowych  są zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich trzech modułach.

Zgłoszenia do udziału:

Chęć uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 660 427 060.

Zgłoszenie chęci udziału nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

O zakwalifikowaniu do udziału w cyklu warsztatów szkoleniowych decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo.

Zadanie współfinansowane przez Województwo Lubelskie      

Anna Ryńska

Koordynator projektu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies