BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat z napisem 3 kraków oraz godłem krakowa. W tle grafika osób na wózkach inwalidzkich z banerami.

Cykl debat środowiskowych w Krakowie – część 3

W połowie czerwca w Krakowie odbyły się 3 kolejne debaty środowiskowe w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

Tym razem debaty dotyczyły barier we wdrażaniu KPON w środowisku osób przewlekle chorych, głuchoniewidomych i głuchych.

Trzecia część krakowskich debat odbyła się w dniach 13 – 15 czerwca 2016 roku. Pierwsza debata była przeznaczona dla środowiska osób przewlekle chorych, kolejna dla głuchoniewidomych oraz ostatnia dla osób głuchych. Tak jak poprzednio uczestnikami debat byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji społecznych z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

13 czerwca 2016 roku. Debata dla środowiska osób z chorobami przewlekłymi

Ludzie siedzą przy stole. Na stole są broszury i kartki.

Ekspertem zagranicznym poniedziałkowej debaty był John Peter Mary Wubbe, holenderski specjalista w dziedzinie opieki zdrowotnej, stowarzyszony z European Patients Platform of Science and Industry, organizacją która w swój proces decyzyjny włącza pacjentów. W swoim bagażu doświadczeń posiada również udział przy tworzeniu EuDiPPA – Europejskiego Sojuszu Wymiany Informacji Między Pacjentami oraz udział w inicjatywie powstania organizacji DocSWISS zajmującej się dostarczaniem danych na potrzeby European Public Health Alliance. Debata przebiegła spokojnie i na bardzo wysokim poziomie. Fotorelacja:

14 czerwca 2016 roku. Debata dla środowiska osób głuchoniewidomych

Mężczyzna stoi. Wyciąga dłon i palec wskazujący ku górze.

Debata dla środowiska głuchoniewidomych zapadnie w naszej pamięci na bardzo długi czas. Uczestnicy wyrozumiale zareagowali na początkowe problemy techniczne usług wspomagających osoby słabosłyszące. To nie przeszkodziło w sprawnym przeprowadzeniu debaty. Wybrańcem losu okazał się Pan Wojciech Wybraniec z firmy Novatel, który pomimo zgłoszenia potrzeby instalacji pętli indukcyjnej w tym samym dniu, w ciągu półtorej godziny przyjechał z oddalonych o 90 kilometrów Katowic po to by umożliwić sprawną komunikację osób z niepełnosprawnością słuchu. To jednak nie był koniec wrażeń w tym dniu. Pan Marcin Behlert, właściciel firmy Behlert & Behlert – Tłumaczenia i Konferencje z Krakowa, osobiście, na rowerze przyjechał aby wspomóc instalację pętli. Z tak profesjonalnymi kontrahentami aż miło współpracować. Mamy nadzieję, że nasze wspólne doświadczenia pozwolą nam skutecznie zwiększać dostępność kolejnych debat. Fotorelacja:

15 czerwca 2016 roku. Debata dla środowiska osób głuchych

Broszury leżą na stole. Jest też plyta CD.

Ekspertem debaty dla osób głuchych był Yannis Yallouros, głuchy od urodzenia, członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Pomimo młodego wieku został wybrany najmłodszym Sekretarzem Generalnej Greckiej Federacji Głuchych Sportowców. Uczestnicy byli bardzo chętni do dyskusji, w związku z czym wywiązała się żywa dyskusja, aczkolwiek często bezszelestna. Debatę dla głuchoniewidomych i głuchych wspomagali tłumacze języka migowego za co im serdecznie dziękujemy. Fotorelacja:

Paweł Limek

Kamil Artur Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Plakat na którym są loga m.in. Funduszy Europejskich i LFOON.
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies