BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Burzliwe wybory w SM

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału lubelskiego PTSR odbyło się 6 marca w II terminie o godz. 16.30 w swojej siedzibie przy ulicy Aleje Racławickie 22 w Lublinie.

To Nadzwyczajne zebranie miało na celu zakończenie okresu nieporozumień, paraliżujących działalność Oddziału i wybranie członków Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej w nowym składzie, przeniesienie siedziby Stowarzyszenia na Al. Racławickie 22 i udzielenie absolutorium ustępującej Władzy Oddziału.

W spotkaniu uczestniczył jako bezstronny obserwator Przewodniczący Rady Głównej Tomasz Połeć z Warszawy wraz z prawnikiem Krzysztofem Maślińskim Rzecznikiem Praw Pacjenta z SM.

Walnemu Zebraniu przewodniczyła Marzanna Paluch.

Całe spotkanie było nagrywane, po uprzednim przegłosowaniu tego faktu i odbywało się według ustalonego wcześniej programu zebrania.

Doszło do wystąpień poszczególnych przedstawicieli ustępującej Rady, podczas których wyjaśniano i podsumowywano miniony okres działalności.

Jeszcze przed przystąpieniem do głosowania, Przewodnicząca ustępującej Rady wraz z mężem, opuścili spotkanie, po uprzednim złożeniu pisemnej rezygnacji z członkostwa w PTSR Oddział Lublin.

W wyniku głosowania wybrano pięcio-osobową Radę Oddziału.

Przewodniczącą Rady wybrano Agnieszkę Janik, która dała się poznać jako aktywnie działająca na rzecz osób chorych. Za tą działalność została uprzednio nagrodzona. Wiceprzewodniczącymi zostali: Wiesław Gieroba i Przemysław Barański, skarbnikiem – Jadwiga Ładosz, oraz sekretarzem – Katarzyna Kosińska-Chyc.

Dodatkowo wybrano trzy-osobową Komisję Rewizyjną, której Przewodniczącym został Mieczysław Wróblewski.

Na zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału lubelskiego PTSR, głos zabrał Przewodniczący Rady Głównej Tomasz Połeć, który wyraził radość i pogratulował wszystkim członkom naszego Oddziału dojrzałych postaw i sprawnie przeprowadzonych wyborów.

Adam Kowalewski

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies