BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promujący wydarzenie

Bezpłatny Kongres – Asystent Ucznia o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

Fundacja Edukacyjna ODiTK serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym Kongresie Asystent Ucznia o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w dniach 26-28 listopada 2023 r.

Jeżeli jesteś Dyrektorem szkoły, nauczycielem, reedukatorem, rodzicem dziecka z niepełnosprawnością, czy też aktywnie wspierasz działania na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Spotkaj się z nami i pomóż nam tworzyć lepsze rozwiązania!

W trakcie Kongresu przedstawione będą Państwu do zaopiniowania i ewentualnej korekty:

 • Model usług asystenckich dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych  
 • Projekt zmian przepisów prawa oświatowego

Model i propozycje zmian prawa zostały opracowane w oparciu o wnioski z pilotażu przeprowadzonego na ponad 600 parach dziecko/uczeń-asystent w ponad 300 szkołach i przedszkolach z terenu całej Polski w ramach projektu „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż”.

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne, bo pozwolą nam dostosować projektowane rozwiązanie do realnych potrzeb. Nikt tak jak Państwo nie zna potrzeb dzieci i młodzieży, kadry szkół, przedszkoli i poradni.

Państwa głos jest ważny i potrzebny!
Przygotujmy wspólnie lepszy model edukacji dla naszych dzieci!

W kongresie wezmą udział przedstawiciele MEIN, na zlecenie których wypracowane zostały powyższe rozwiązania.

Kongres odbędzie się w hotelu Narvil Conference & SPA w Serocku (ul. Czesława Miłosza 14A).

Dla uczestników Kongresu, którzy zgłoszą taką potrzebę, zorganizowany zostanie transport z Warszawy Centralnej i Warszawy Gdańskiej do hotelu, a także transport powrotny do Warszawy.

Udział w Kongresie jest całkowicie bezpłatny (dotyczy kosztów noclegu, wyżywienia i zwrotu kosztu dojazdu). Możliwe jest wzięcie udziału tylko w wybranych dniach Kongresu.

Zapisów można dokonać poprzez formularz rejestracyjny pod linkiem: twoj-event.pl/kongres-aspe/#rejestracja

Program

DZIEŃ I – 26 listopada

 • 13:30 – 14:00
Rejestracja
 
 • 14:00 – 15:00
Obiad
 
 • 15:00 – 15:15
Powitanie
Zofia Lisiecka – Koordynatorka merytoryczna Lidera Projektu Fundacji Edukacyjnej ODiTK, Prezeska Zarządu Fundacji; 
Monika Kuligowska – Wiceprezeska Zarządu Fundacji Edukacyjnej ODiTK
 
 • 15:15 – 15:30
Asystent ucznia i jego rola w edukacji włączającej 
– Marek Tarwacki
Koordynator merytoryczny w projekcie ze strony Partnera Stowarzyszenia Sztuka Włączania, Dyrektor szkoły podstawowej im. Moniuszki w Łajskach
 
 • 15:30 – 15:45
Koncert – niespodzianka
 
 • 15:45 – 16:00
Prezentacja Raportu z badań zrealizowanych w ramach pilotażu usług ASPE 
– Prof. zw. dr. hab Marzenna Zaorska
Katedra Pedagogiki Specjalnej UWM, koordynatorka ds. badań UWM, Partner projektu
 
 • 16:00 – 17:30
Facylitowana praca w podgrupach – wymiana dobrych praktyk
 
 • 17:30 – 20:00
Czas wolny dla uczestników

DZIEŃ II – 27 listopada

 • 08:00 – 09:30
Rejestracja uczestników / przerwa kawowa
 
 • 09:30 – 09:45
Przywitanie gości
 
 • 09:45 – 09:50
Kwalifikacja uczniów do objęcia wsparciem asystenta 
– Monika Gołubiew-Konieczna
Psycholog, pedagog specjalny, doradca zawodowy ds. osób z niepełnosprawnościami
 
 • 09:50 – 10:05
Wdrożenie diagnozy funkcjonalnej w przedszkolach, szkołach i PPP w kontekście projektowania wsparcia przez ASPE i prowadzenia jego monitoringu i ewaluacji 
– prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk
Katedra Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Społecznych, KUL
 
 • 10:05 – 10:20
Podsumowanie przebiegu projektu i prezentacja wniosków z realizacji projektu “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych -pilotaż”
– Zofia Lisiecka
Koordynatorka merytoryczna Lidera Projektu Fundacji Edukacyjnej ODiTK, Prezeska Zarządu Fundacji
 
 • 10:30 – 12:00
Równy dostęp do edukacji w świetle prawa, przepisy, a praktyka
 
– Jan Kosiński-Gortych
Radca w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej, MEiN
 
– Katarzyna Gęba
Rzecznika Praw Ucznia w Gdańsku
 
– Daniel Sjargi
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Umarłych Statutów
 
– Monika Wiszyńska-Rakowska
Pełnomocniczka do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w BRPO
 
 • 12:00 – 12:30
Przerwa kawowa
 
 • 12:30 – 13:00
Prezentacja propozycji kompleksowych zmian prawnych w obszarze edukacji koniecznych dla wdrożenia modelu ASPE
 
– Zofia Lisiecka
Koordynatorka merytoryczna Lidera Projektu Fundacji Edukacyjnej ODiTK, Prezeska Zarządu Fundacji
 
– Ewa Bożko-Kozikowska
Radczyni Prawna, Koordynatorka ds. zmian prawnych w projekcie Fundacji Edukacyjnej ODiTK, Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej przy OIRP w Gdańsku
 
 • 13:00 – 15:00
Konsultacje społeczne zmian prawa oświatowego (praca w podgrupach)
Zebranie uwag i wniosków do konkretnych obszarów (kwalifikacja dzieci do wsparcia APE, zakres uprawnień i wymagania wobec ASPE, pomoc psych-ped. a ASPE, współpraca z SCEW, współpraca ASPE z nauczycielami, itp.)
 
 • 15:00 – 16:00
Obiad
 
 • 16:00 – 18:00
Pokaz filmu „Sonata”
 
 • 18:00 – 18:30
Dyskusja po filmie
 
 • 18:30 – 18:45
Zakończenie części konferencyjnej dnia II

DZIEŃ III – 28 listopada

 • 08:00 – 09:30
Rejestracja uczestników / przerwa kawowa
 
 • 09:30 – 09:45
Prezentacja wypracowanych w dniu 2 konferencji rekomendacji do kompleksowych zmian prawnych w obszarze edukacji
+ dyskusja moderowana z salą
 
 • 09:45 – 10:00
Ile nas kosztuje wykluczenie edukacyjne, społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami
Prezentacja analizy tzw. kosztów zaniechania
– Jolanta Kruk
Kierowniczka Centrum Pracy Socjalnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 
 • 10:00 – 11:30
WARSZTATY (przykładowa tematyka)
 
WARSZTAT I
Przygotowanie szkoły/przedszkola do wdrożenie usług ASPE – warsztat dla dyrektorów

WARSZTAT II
Planowanie, organizacja i ewaluacja współpracy szkół i przedszkoli z SCEW – warsztat dla organów prowadzących

WARSZTAT III
Monitoring efektywności edukacji włączającej – prezentacja modelu amerykańskiego

WARSZTAT IV
Rola PPP w kwalifikacji ucznia do objęcia wsparciem ASPE

WARSZTAT V
Od indywidualizacji nauczania do budowania wspólnoty. ASPE w edukacji włączającej

WARSZTAT VI
Funkcje i możliwości asystenta ucznia ASPE

WARSZTAT VII
Technologie asystujące i dostępność komunikacyjna w szkole, od wsparcia ASPE do maksymalnej samodzielności

WARSZTAT VIII
Indywidualne dostosowanie asystenta do potrzeb uczniów ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do wsparcia medycznego

WARSZTAT IX
ASPE, a komunikacja alternatywna i język migowy

WARSZTAT X
Sytuacja rodzin (rodzice, rodzeństwo) a wsparcie ASPE

WARSZTAT XI
Przewlekły stres u uczniów z niepełnosprawnościami i metody relaksacji wykorzystywane w pracy z tymi uczniami

WARSZTAT XII
Tworzenie otoczenia wolnego od nadmiernych bodźców, ale pobudzającego kreatywność dziecka
 
 • 11:30 – 12:00
Przerwa kawowa
 
 • 12:00 – 13:30
Dyskusja: Koszty społeczne segregacji lub POZORNEGO włączenia
+ Prezentacja listu otwartego do MEIN w sprawie nowego zawodu Asystent Ucznia
 
– Zofia Lisiecka
Koordynatorka merytoryczna Lidera Projektu Fundacji Edukacyjnej ODiTK, Prezeska Zarządu Fundacji
 
– Katarzyna Świeczkowska
 
– Anna Rutz
Pełnomocnik ds. studentów z niepełnosprawnościami
 
 • 13:30 – 14:30
Przerwa obiadowa
 
 • 14:30 – 16:30
Pokaz filmu “Śubuk”
 
 • 16:30 – 17:30
Dyskusja po filmie
 
 • 17:30 – 17:45
Zakończenie konferencji

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies