BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promujący szkolenie ze zdjęciem przedstawiającym chłopczyka siedzącego na kolanach opiekuna

Bezpłatne interaktywne szkolenie pt. “Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi”.

Szkolenie odbędzie się 21 października 2015 roku od godziny 11:00 w Puławach.

DLA KOGO: Dla rodziców, nauczycieli, specjalistów i innych osób zainteresowanych.

Tematyka poruszana na szkoleniu dotyczyć będzie:

  • współczesnej wiedzy medycznej na temat problemów zdrowotnych dzieci niepełnosprawnych,
  • roli rodziców w rozwoju dziecka,
  • gdzie poszukiwać pomocy? Źródła wiedzy o autyzmie i innych zaburzeniach neurorozwojowych,
  • na czym polega torowanie – ułatwianie prawidłowego rozwoju u dzieci niepełnosprawnych,
  • metody aktywnego zbierania funduszy na rzecz rehabilitacji i leczenia dzieci niepełnosprawnych,
  • hiperbaria tlenowa jako nowoczesny sposób leczenia osób ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Dodatkowo przedstawione zostaną nasze dotychczasowe rezultaty tlenoterapii hiperbarycznej u dzieci autystycznych i z innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Problemy zdrowotne dzieci z autyzmem kiedyś a dziś widziane przez pryzmat aktualnych badań naukowych;
  • MODELOWY SYSTEM WSPARCIA dzieci niepełnosprawnych jako kluczowy element wpływający na rokowanie;
  • Procedury aktywnego zbierania funduszy na rzecz rehabilitacji dziecka;
  • Przedstawienie METODY HIPERBARII TLENOWEJ, jako nowoczesnego sposobu leczenia dzieci ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

SZKOLENIE POPROWADZI: dr nauk o zdrowiu Anna Kostiukow.

METODA HIPERBARII TLENOWEJ: w świetle nauki i naszych doświadczeń zdecydowana większość dzieci niepełnosprawnych z różnymi odchyleniami rozwojowymi, poddanych leczeniu tą metodą, poprawia swoje funkcjonowanie w zakresie m.in. INTERAKCJI SPOŁECZNYCH, budowania WIĘZI / RELACJI Z NAJBLIŻSZYMI, utrzymywania KONTAKTU WZROKOWEGO, wzrost KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH w mowie biernej oraz czynnej, REDUKCJI AGRESJI, poprawa KONCENTRACJI i gotowości do nauki itd.

ILOŚĆ MIEJSC ORGANICZONA! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapisy i szczegółowe informacje pod nr telefonu 887 372 099.

Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Dagmara Wierczyńska
Centrum Hiperbaryczne Concept
ul. Rybaki 19, 61-884 Poznań
tel.: 887 372 099; 609 447 545
www.centrum-hiperbaryczne.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies