BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

aktualizacja 15.02.2021

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (SUO)

Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę.

Bezpośrednim organizatorem zadania w gminie może być ośrodek pomocy społecznej lub zadanie to może zostać zlecone podmiotom zewnętrznym.

Wojewoda zapewnia środki na realizację zadania, a także zgodnie z art. 22 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustala sposób realizacji zadania na terenie województwa oraz nadzoruje jego realizację.

ŚWIADCZENIOBIORCY
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla:

CEL I ZAKRES SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH:
Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez:

 1. zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym
  z zaburzeniami psychicznymi, w przypadkach gdy są jej pozbawione, oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić;
 2. pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno-wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
  – kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
  – interwencję i pomoc w życiu w rodzinie,
  – pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  – wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  – pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi;
 2. pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia;
 3. w wyjątkowych przypadkach rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 4. pomoc mieszkaniową, w tym:
  – w uzyskaniu mieszkania,
  – załatwianiu spraw mieszkaniowych,
  – kształtowaniu właściwych relacji z sąsiadami i gospodarzem domu;
 5. w wyjątkowych przypadkach, po dokonaniu weryfikacji zasobów lokalnych, zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych
  i rewalidacyjno-wychowawczych jeśli nie mają ich zapewnionych poprzez inne służby.

Tabela instytucji świadczących SUO na terenie województwa Lubelskiego w 2021 roku wyłonionych w przetargach publicznych – uporządkowane alfabetycznie wg. POWIATÓW, kolejno GMIN

UWAGA! Tabela nie posiada wszystkich powiatów i gmin wchodzących w skład województwa Lubelskiego ze względu na brak oferowania usługi opiekuńczej w nieobecnej  w tabeli jednostce samorządu terytorialnego.

POWIAT BIALSKI
miastoBIAŁA PODLASKAMOPS Biała PodlaskaKONTAKTStowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” ul. Królowej Jadwigi 9/49, 21-500 Biała Podlaskawww.wspolnyswiat.orgświadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – dla mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska
Stowarzyszenie SYNERGIA z siedzibą przy ul. Inżynierska 3,20-484 Lublinwww.stowarzyszeniesynergia.org/uslugi
gmina JANÓW PODLASKIGOPS Janów PodlaskiKONTAKTFundacja „Wspólny Świat” ul. Królowej Jadwigi 9/49, 21-500 Biała Podlaskawww.wspolnyswiat.orgświadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dzieci autystycznych w miejscu ich zamieszkania na terenie gminy Janów Podlaski
miasto MIĘDZYRZEC PODLASKIMOPS Międzyrzec PodlaskiStowarzyszenie SYNERGIA z siedzibą przy ul. Inżynierska 3,20-484 Lublinwww.stowarzyszeniesynergia.org/uslugiświadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
POWIAT BIŁGORAJSKI
miasto BIŁGORAJMOPS BiłgorajKONTAKTLubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublinwww.pck.lublin.pl/uslugi-opiekunczezad.1 – świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczychzad.2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawahttps://wioskisos.org/zad.4 – wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny
POWIAT CHEŁMSKI
miasto CHEŁMMOPR ChełmKONTAKTOddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmie, ul. Rejowiecka 132www.pck.lublin.pl/uslugi-opiekunczeświadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
POWIAT HRUBIESZOWSKI
miasto HRUBIESZÓWUrząd Miasta HrubieszówLubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublinwww.pck.lublin.pl/uslugi-opiekunczeświadczenie usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ust. 1 doust. 4 ustawy z dnia 12marca 2004r., o pomocy społecznej(Dz. U. z 2020r. poz. 1876)
POWIAT JANOWSKI
miasto JANÓW PODLASKIOśrodek Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
23-300 Janów Lubelski
tel./fax 15 872-46-76
e-mail: opsjl@wp.pl
http://opsjl.pl/uslugi-opiekuncze/
POWIAT KRASNOSTAWSKI
miasto KRASNYSTAWMOPS w KrasnymstawieKONTAKTLubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublinwww.pck.lublin.pl/uslugi-opiekunczeświadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących;świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami sychicznymi
POWIAT LUBELSKI
miasto LUBLINMOPR w LublinieKONTAKTLubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublinwww.lsozp.org
Zadanie Nr 2 – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Część nr I – Obszar Filii Nr 3 i 4Polski Komitet Pomocy Społecznej. Zarząd Okręgowy w Lublinie
ul. Puchacza 8, 20-323 Lublinwww.pkpslublin.org
Zadanie Nr 1 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:www.mopr.lublin.eu/cennik 
Część nr II – Obszar Filii Nr 1, 2 i 5Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublinwww.pck.lublin.pl/uslugi-opiekuncze
Lublin i poza granicami miastaFirma  pielęgnacyjno – opiekuńcza „EGIDA” ul. Fryderyka Chopina 8/27, 20-026 Lublin                                                   tel: +48 81 532 25 17,                                                        e-mail: opieka@egida24.plPoniedziałek – Piątek: 9.00 – 17.00                                    Sobota – Niedziela: nieczynne                                          Telefon alarmowy  +48 666 202 270Zakres usług opiekuńczych | Egida24 – | Lublin
POWIAT ŁĘCZYŃSKIMOPS w Łęcznejwww.leczna.naszops.plCentrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Jaszczowieul. Jaszczów 211A
21-020 Milejów                                  tel. 81 53 15 425                           e-mail: comjaszczow@wp.plwww.comjaszczow.pl
www.leczna.naszops.pl/n,centrum-opiekunczo-mieszkalne-w-jaszczowie
POWIAT PARCZEWSKI
gmina-miasto PARCZEWMOPS w ParczewieKONTAKTFundacja „SENIOR” ul. Dziesięciny 54, 15-806 Białystokświadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Parczew styczeń-grudzień 2021 roku
POWIAT PUŁAWSKI
miasto PUŁAWY

MOPS w PuławachKONTAKTLubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublinwww.pck.lublin.pl/uslugi-opiekunczeświadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców miasta Puławy wymagających opieki innych osób, którzy są jej pozbawieni, w miejscu zamieszkania od 1 stycznia 2021 – do 31 grudnia 2021
Serwis TEMP SP. z o. o. ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyskiświadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Puławy wymagających tej formy pomocy w miejscu zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2021 – do 31 grudnia 2021

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies