BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Baner z logo Asystenta Osobistego i rokiem 2022

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki będzie w bieżącym roku realizatorem Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Rozpoczęcie realizacji Programu planowane jest po zawarciu umowy na realizację programu. 

Termin realizacji Programu upływa w dniu 31 grudnia 2022 roku.

Z Programu realizowanego przez LFOON-SW mogą skorzystać dorosłe osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa lubelskiego, które posiadają orzeczenie o stopniu  znacznym lub umiarkowanym (lub orzeczenia równoważne). Minimum 70% uczestników ww. Projektu będą stanowiły osoby niepełnosprawne wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

W celu zgłoszenia chęci udziału w Programie należy:

(Lublin ul. Leszczyńskiego 23 ) do 28.01.2022 r. 

Po upływie ww. terminu karty zgłoszenia będą przyjmowane/rozpatrywane wg kolejności, do wyczerpania limitu godzin/środków przewidzianych do realizacji w Programie.

 • do karty zgłoszeniowej należy dołączyć obowiązkowo:
   1. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
   2. wypełniony zakres czynności jakie są niezbędne w ramach usługi asystencji osobistej Zakres czynności (Word,29 KB)
   3. w przypadku kiedy uczestnik (osoba z niepełnosprawnością) lub jego opiekun prawny (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych) chce wskazać konkretną osobę, która będzie pełnić rolę asystenta osobistego, prosimy o wypełnienie odpowiedniego oświadczenia (Word, 13 KB).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Asystentem mogą być osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej”. “Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.”

Jednocześnie informujemy, że złożenie dokumentów zgłoszeniowych będzie podlegało analizie i nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia (z uwagi na ograniczone środki finansowe na realizację zadania).

Informacje dotyczące Programu:

tel. 81 533 10 22 w godz. 10:00 – 14:00

e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

W roku 2022 na terenie województwa lubelskiego realizatorami programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2022 będzie 99 samorządów i 7 organizacji pozarządowych.

Według informacji zamieszczonej na stronach  internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  i Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie program będzie realizowany przez następujące samorządy i organizacje pozarządowe.

Samorządy, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania:

 1. Gmina Adamów – 169.065,00 zł
 2. Gmina Batorz – 72.522,00 zł
 3. Gmina Bełżec – 33.813,00 zł
 4. Gmina Bełżyce – 197.064,00 zł
 5. Gmina Biała Podlaska – 764.388,00 zł
 6. Gmina Biała Podlaska Miasto – 2.291.175,00 zł
 7. Gmina Biłgoraj – 105.876,00 zł
 8. Gmina Borzechów – 135.558,00 zł
 9. Gmina Bychawa – 203.190,00 zł
 10. Gmina Chełm Miasto 1.369.470,00 zł
 11. Gmina Chodel – 60.710,00 zł
 12. Gmina Czemierniki – 38.250,00 zł
 13. Gmina Dzwola – 126.378,00 zł
 14. Gmina Fajsławice – 236.691,00 zł
 15. Gmina Firlej – 241.128,00 zł
 16. Gmina Garbów – 47.736,00 zł
 17. Gmina Głusk – 272.340,00 zł
 18. Gmina Godziszów – 67.626,00 zł
 19. Gmina Gorzków – 197.064,00 zł
 20. Gmina Gościeradów – 52.173,00 zł
 21. Gmina Hanna – 697.221,00 zł
 22. Gmina Hrubieszów – 563.346,00 zł
 23. Gmina Hrubieszów Miejska – 329.868,00 zł
 24. Gmina Izbica – 67.626,00 zł
 25. Gmina Janów Lubelski – 373.320,00 zł
 26. Gmina Janów Podlaski – 258.631,00 zł
 27. Gmina Jarczów – 66.126,60 zł
 28. Gmina Jastków – 3.728.304,00 zł
 29. Gmina Józefów – 472.464,00 zł
 30. Gmina Karczmiska – 279.378,00 zł
 31. Gmina Kąkolewnica – 98.379,00 zł
 32. Gmina Kłoczew – 174.879,00 zł
 33. Gmina Komarów Osada – 558.113,40 zł
 34. Gmina Komarówka Podlaska – 179.316,00 zł
 35. Gmina Konopnica – 43.717,20 zł
 36. Gmina Końskowola – 605.115,00 zł
 37. Gmina Krasnobród – 462.315,00 zł
 38. Gmina Krasnystaw – 152.490,00 zł
 39. Gmina Krasnystaw Miasto – 1.770.057,00 zł
 40. Gmina Kraśnik – 102.153,00 zł
 41. Gmina Kraśnik Miasto – 2.234.871,00 zł
 42. Gmina Krzywda – 115.668,00 zł
 43. Gmina Kurów – 33.813,00 zł
 44. Gmina Lubartów – 265.200,00 zł
 45. Gmina Lubartów Miasto – 292.230,00 zł
 46. Gmina Lublin Miasto – 2.409.750,00 zł
 47. Gmina Łaszczów – 97.002,00 zł
 48. Gmina Łopiennik Górny – 103.316,00 zł
 49. Gmina Łuków Miasto – 53.652,00 zł
 50. Gmina Miasta Międzyrzec Podlaski – 578.462,40 zł
 51. Gmina Miączyn – 139.689,00 zł
 52. Gmina Modliborzyce – 59.058,00 zł
 53. Gmina Nałęczów – 171.513,00 zł
 54. Gmina Niedrzwica Duża – 260.732,40 zł
 55. Gmina Nielisz – 602.820,00 zł
 56. Gmina Niemce – 387.396,00 zł
 57. Gmina Opole Lubelskie – 146.880,00 zł
 58. Gmina Podedwórze – 141.066,00 zł
 59. Gmina Potok Wielki – 57.834,00 zł
 60. Gmina Puławy – 64.005,00 zł
 61. Gmina Rachanie – 401.360,00 zł
 62. Gmina Radzyń Podlaski Miasto – 59.052,00 zł
 63. Gmina Rudnik – 236.691,00 zł
 64. Gmina Siemień – 192.627,00 zł
 65. Gmina Sitno – 159.273,00 zł
 66. Gmina Sławatycze – 196.610,00 zł
 67. Gmina Sosnowica – 331.092,00 zł
 68. Gmina Stary Zamość – 91.188,00 zł
 69. Gmina Stoczek Łukowski – 77.877,00 zł
 70. Gmina Sułów – 226.776,60 zł
 71. Gmina Szastarka – 93.993,00 zł
 72. Gmina Szczebrzeszyn – 255.250,00zł
 73. Gmina Świdnik Miejska – 72.909,00 zł
 74. Gmina Tarnawatka – 72.063,00 zł
 75. Gmina Terespol – 160.905,00 zł
 76. Gmina Tomaszów Lubelski – 140.148,00 zł
 77. Gmina Tomaszów Lubelski Miasto – 473.355,00 zł
 78. Gmina Trzebieszów – 140.607,00 zł
 79. Gmina Tuczna – 200.889,00 zł
 80. Gmina Ulhówek – 90.208,80 zł
 81. Gmina Ułęż – 449.820,00 zł
 82. Gmina Wąwolnica – 171.628,88 zł
 83. Gmina Werbkowice – 77.760,00 zł
 84. Gmina Włodawa – 669.222,00 zł
 85. Gmina Włodawa Miasto – 673.567,00 zł
 86. Gmina Wojcieszków – 140.913,00 zł
 87. Gmina Wola Mysłowska – 54.788,44 zł
 88. Gmina Wólka – 67.626,00 zł
 89. Gmina Wysokie – 67.626,00 zł
 90. Gmina Zalesie – 149.940,00 zł
 91. Gmina Zamość Miasto – 3.050.514,00 zł
 92. Gmina Żmudź – 101.490,00 zł
 93. Powiat Janowski – 310.335,00 zł
 94. Powiat Łęczyński – 1.942.335,00 zł
 95. Powiat Łukowski – 228.990,00 zł
 96. Powiat Parczewski – 216.648,00 zł
 97. Powiat Puławski – 641.988,00 zł
 98. Powiat Świdnicki – 476.136,00 zł
 99. Powiat Tomaszowski – 573.444,00 zł

RAZEM dla województwa: 39.617.639,72 zł

Organizacje, których oferty znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania:

 1. Fundacja Szlachetne Zdrowie – 354.081,60 zł
 2. Fundacja Fuga Mundi – 354.081,60 zł
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL – 432.080,32 zł
 4. Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 3 000.000,00 zł
 5. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu – 3 000.000,00 zł
 6. Stowarzyszenie Synergia – 3 000.000,00 zł
 7. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki – 528.469,20 zł
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies