BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Polski Związek Niewidomych.

“Akademia samodzielności”

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski zaprasza do udziału w projekcie pn. „Akademia samodzielności”, którego celem jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących, zamieszkałych na terenie całego województwa lubelskiego poprzez specjalistyczne wsparcie i rozszerzenie dotychczasowej oferty rehabilitacyjnej o nowe działania mające na celu rozwinięcie niezbędnych umiejętności, sprawności, wiedzy i sposobów działania bezwzrokowego i/lub z wykorzystaniem resztek wzroku.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2017 roku, w siedzibie PZN OL w Lublinie przy alei Piłsudskiego 17 oraz w Oddziale Zamość, przy ul. Spadek 35.

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym z tytułu wzroku lub inny równoważny dokument potwierdzający rodzaj niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa,
  • rehabilitacja indywidualna z zakresu samoobsługi,
  • rehabilitacja indywidualna z zakresu orientacji przestrzennej,
  • nauka pisma brajla,
  • tyfloedukacja prozdrowotna dla niewidomych chorych na cukrzycę,
  • zajęcia komputerowe,
  • psychologiczne,
  • terapia widzenia (forma wsparcia skierowana wyłącznie do osób niepełnoletnich),
  • wczesne wspomaganie rozwoju (forma wsparcia skierowana wyłącznie do osób niepełnoletnich),
  • rehabilitacja ruchowa (forma wsparcia skierowana wyłącznie do osób niepełnoletnich).

Szczegółowe informacje o projekcie umieszczone zostaną na stronie internetowej www.pzn.lublin.pl

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail: pzn.lublin@wp.pl lub bezpośrednio z Pracownikami Projektu pod nr 81 441 53 25 (Lublin), 84 638 59 11 (Zamość)

Koordynator Projektu: Renata Burdzicka

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies