BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Informacja na białym tle zawierająca w nagłówku herb województwa lubelskiego oraz logotyp Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, a w centralnej części napis: "Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Lubelskiego na lata 2023 - 2024"

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął „Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Lubelskiego na lata 2023-2024”

W dniu 7 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CDXXVIII/7547/2023 przyjął Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (RPDI) dla Województwa Lubelskiego na lata 2023 - 2024.

Plan został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Dokument określa strukturę planowanych zmian w zakresie rozwoju usług społecznych zgodnie z wynikiem przeprowadzonej diagnozy regionalnej i może stać się ważnym punktem wyjścia do lokalnych planów deinstytucjonalizacji, realizowanych na poziomie poszczególnych gmin i powiatów w województwie.

Obszary interwencji

Plan na najbliższe dwa lata, dotyczy interwencji w pięciu obszarach:

  • Obszar I. Zwiększenie udziału rodzin i rodzinnych form pieczy zastępczej w opiece i wychowaniu dzieci;

  • Obszar II. Rozwój usług w społeczności lokalnej dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność oraz usług dla ich opiekunów i rodzin;

  • Obszar III. Rozwój usług w społeczności lokalnej dla osób z problemami zdrowia psychicznego;

  • Obszar IV. Rozwój usług w społeczności lokalnej dla osób w kryzysie bezdomności zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym;

  • Obszar V. Rozwój usług na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów/uchodźców.

Deinstytucjonalizacja

Dokument zakłada, że deinstytucjonalizacja jest odpowiedzią na problemy społeczne, których doświadcza każdy człowiek. Deinstytucjonalizacja to proces ułatwiania dostępu do usług społecznych (opiekuńczych, asystenckich, mieszkaniowych i wielu innych) w środowisku lokalnym, co oznacza realizowanie ich poza instytucjami całodobowego pobytu.

To proces, który ma uwzględniać:

  • indywidualne potrzeby człowieka potrzebującego pomocy,
  • jego prawo do podmiotowości,
  • decydowania o sobie,
  • potrzebę bycia wśród bliskich mu ludzi na co dzień;
  • troskę o sprawujących nad nimi opiekę członków rodziny, tzw. opiekunów faktycznych.

Rozbudowa systemu różnorodnych usług środowiskowych ma stworzyć każdemu człowiekowi realną możliwość wyboru sposobu życia. W przypadku dzieci daje szansę na urzeczywistnienie prawa dzieci i młodzieży do życia w rodzinach.

Plan trafi do samorządów i organizacji pozarządowych w regionie. Środki na realizację działań uwzględnionych w harmonogramie, mają pochodzić m.in. z budżetu województwa, PFRON-u i funduszy unijnych.

Treść dokumentów

Treść Uchwały CDXXVIII/7547/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego: Uchwała (PDF 96,9 kB)

Załącznik do uchwały nr CDXXVIII/7547/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2023 r.: Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Lubelskiego na lata 2023 – 2024 (PDF 0,86 MB)

Załącznik nr 1 do Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji
dla Województwa Lubelskiego na lata 2023-2024:
Diagnoza usług społecznych województwa lubelskiego
(PDF 0,94 MB)

Komunikat o przyjęciu uchwały powstał na podstawie informacji zawartych w: Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies