BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plansza w niebisekich barwach z napisem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, fot. Wiktoria Kwiecień

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął “Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”

W dniu 17 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CDXXIV/7457/2023 przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Harmonogram uwzględnia nabory wniosków, których ogłoszenie planowane jest w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W pierwszym kwartale 2023 r. ogłoszonych zostanie 11 naborów, w tym 8 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pierwsze nabory rozpoczną się w marcu br. Projekty będą wybierane zarówno w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (PDF, 1.90MB)

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

24 listopada 2022 r. Komisja Europejska oficjalnie zaakceptowała dokument Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (zip, 5.77MB), który szczegółowo określa wydatkowanie środków unijnych w kwocie ponad 2,4 mld € (euro) przez beneficjentów z województwa lubelskiego.

A już 6 grudnia 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja inaugurująca proces wdrażania programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, którą relacjonowaliśmy tutaj.

Alokacja na Program

Alokacja na Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wynosi 2 431 957 819 € (euro), z podziałem na:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 728 116 099 € (euro);
 • Europejski Fundusz Społeczny Plus – 703 841 720 € (euro).

Priorytety Programu

Środki te pozwolą wzmocnić i efektywnie wykorzystać gospodarczy i społeczny potencjał regionu poprzez realizację 13 priorytetów wsparcia:

 1. Badania naukowe i innowacje – 111 627 919 € (euro).
 2. Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu – 162 010 000 € (euro).
 3. Ochrona zasobów środowiska i klimatu – 234 110 000 € (euro).
 4. Efektywne wykorzystanie energii – 329 576 296 € (euro).
 5. Zrównoważona mobilność miejska – 127 035 354 € (euro).
 6. Zrównoważony system transportu – 228 584 811 € (euro).
 7. Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych – 235 523 076 € (euro).
 8. Zwiększenie spójności społecznej – 260 463 545 € (euro).
 9. Zaspokajanie potrzeb rynku pracy – 229 555 236 € (euro).
 10. Lepsza edukacja – 185 300 000 € (euro).
 11. Rozwój zrównoważony terytorialnie – 230 696 811 € (euro).
 12. Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+ 28 522 939 € (euro) Pomoc Techniczna.
 13. Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR – 68 951 832 € (euro) Pomoc Techniczna.
Instrumenty Terytorialne
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 229 959 189 € (euro);
 • Rewitalizacja na podstawie Gminnych Programów Rewitalizacji – 130 588 311 € (euro);
 • Inny Instrument Terytorialny partnerstw z Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) krajowych – 75 486 000 € (euro).

Obszary wsparcia

 • Przedsiębiorczość: badania i rozwój, cyfryzacja, efektywność energetyczna, OZE).
 • Środowisko: gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, rozwój potencjału służb publicznych, doradztwo klimatyczne, OZE, termomodernizacja.
 • Transport: tabor autobusowy i kolejowy, infrastruktura drogowa i kolejowa.
 • Kultura i Turystyka: ochrona zabytków i dziedzictwa niematerialnego, miejsca atrakcyjnie turystycznie.
 • Infrastruktura: edukacyjna, społeczna i zdrowotna.
 • Włączenie społeczne: aktywizacja społeczna, usługi opiekuńcze, integracja społeczno-gospodarcza, Polityka Senioralna.
 • Rynek Pracy: kompleksowa aktywizacja zawodowa, wsparcie opieki nad dzieckiem, outplacement.
 • Edukacja: nowe miejsca wychowania przedszkolnego, stypendia, programy rozwojowe szkół.

Formy wsparcia

 • Dotacje – 2 088 109 280 € (euro);
 • Pożyczki – 246 924 112 € (euro);
 • Dotacje w ramach instrumentu finansowego – 96 924 427 € (euro).

Kto może uzyskać wsparcie?

 • Instytucje i przedsiębiorstwa publiczne, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze, PSP, uczelnie zawodowe, organizacje badawcze, organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oświatowe.
 • Sektor prywatny, m.in. przedsiębiorstwa, instytucje prorozwojowe, ośrodki innowacji, spółki wodne, spółki wspólnot gruntowych.
 • Organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, jednostki OSP włączone do KSRG.
 • Podmioty Ekonomii Społecznej.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Instytucje wdrożeniowe

 • Departament Wdrażania EFRR
 • Departament Wdrażania EFS
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
 • Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Dodatkowe informacje

Wejdź na stronę: www.funduszeUE.lubelskie.pl

Lista punktów Informacyjnych: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie:
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin
godziny pracy: pon. 7:30-18:00, wt.-pt. 7:30-15:30.
e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl
telefon:81 441 68 64, (81) 441 68 65

Komunikat o przyjęciu uchwały pochodzi ze strony: Serwis Regionalny Programu Województwa Lubelskiego

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies