BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący przedsięwzięcie projektu

Zaproszenie do udziału w projekcie „Wybierz akTYwność!”

Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej Przyjaźń zaprasza do udziału w projekcie „Wybierz akTYwność!”, realizowanego na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: do 31 marca 2025 r.

Projekt skierowany jest do 35 dorosłych osób niepełnosprawnych, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, pozostających bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. (o których mowa w art.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.511, z późn.zm) zam. zg. z KC tereny woj. lubelskiego.

Celem projektu „Wybierz aktywność!” jest zwiększenie aktywności zawodowej 35 osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego poprzez udział w zintegrowanych działaniach aktywizujących a następnie wejście na rynek pracy min.36 % uczestników projektu do 31.03.2025 r.

Beneficjentom ostatecznym projektu zapewniamy:

  • Diagnozę potrzeb z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD),
  • Wdrożenie Indywidualnego Planu Działania,
  • Poradnictwo zawodowe,
  • Szkolenie zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Staże zawodowe

Beneficjentom ostatecznym oferujemy:

  • wysokie stypendium stażowe i szkoleniowe,
  • materiały szkoleniowe i dydaktyczne

Kontakt:

tel.:576 000 942

e-mail: projektyprzyjazn@gmail.com

Biuro Projektu: Lublin, ul. Podlaska 12

strona www: projektyprzyjazn.pl

Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”
ul. Probostwo 23, 20-089 Lublin
tel. 729 803 000
e-mail: biuro.friasp@gmail.com

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies