BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Osoba na wózku inwalidzkim ze stabilizacją głowy na licy zwrócona tyłem do obiektywu.

Wsparcie w samodzielności

Osoby z niepełnosprawnościami powinny w pełni móc uczestniczyć w życiu społecznym. Dzięki środkom z PFRON mogą indywidualnie starać się o dofinansowanie np. do zakupu przedmiotów ortopedycznych, sprzętu elektronicznego czy usług tłumacza języka migowego.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami nie ograniczają się jedynie do dużych programów (np. w ramach Funduszu Solidarnościowego) czy rozbudowy sieci placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną czy zawodową (np. środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej).

Dzięki środkom finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać różnorodne, indywidualne wsparcie, które pomoże im w samodzielnym funkcjonowaniu i lepszej integracji społecznej. Wnioski można składać bezpośrednio w powiatowym lub miejskim centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania. Można też złożyć wniosek przez Internet poprzez System Obsługi Wsparcia SOW. Wpierw trzeba jednak sprawdzić, czy dany powiat już udostępnia tę usługę.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dzięki środkom z PFRON można uzyskać dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych (np. protezy, kule, wózek inwalidzki)  lub środków pomocniczych (pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki), na które zlecenie wystawia lekarz.

Oprócz zlecenia od lekarza prowadzącego pod uwagę brane jest także kryterium dochodowe.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Sprzęt elektroniczny

Przedmiotem dofinansowania może być komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, które ograniczają skutki niepełnosprawności. Osoby niewidome mogą uzyskać np. pomoc na zakup urządzeń brajlowskich. W ten sposób PFRON dofinansowuje te sprzęty i urządzenia, które ułatwią osobie z niepełnosprawnością dostęp do informacji.

Wnioski na dofinansowanie sprzętu elektronicznego przyjmowane są do 31 sierpnia 2020. Pomoc może być udzielana co 3 lata licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Skuter inwalidzki lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 7,5 tys. zł przy 25-procentowym udziale własnym wnioskodawcy. Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest wyczerpujące uzasadnienie potrzeby zakupu.

Wnioski przyjmowane są do 31 sierpnia 2020 r. Tak jak w przypadku sprzętu elektronicznego wsparcie może być udzielane co 3 lata licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

Osoby z niepełnosprawnością słuchową mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Tłumacz języka migowego służy pomocą osobom głuchym posługującym się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM). Natomiast tłumacz-przewodnik jest osobą wyszkoloną w zakresie specyficznych form porozumiewania się i poruszania z ludźmi głuchoniewidomymi. W jednym i drugim przypadku pomoc tych specjalistów może umożliwić osobom z niepełnosprawnością słuchową samodzielne funkcjonowanie i pomoc w załatwieniu wielu codziennych spraw.

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością słuchową mogą korzystać z usług tłumacza języka migowego bezpłatnie podczas załatwiania spraw w urzędzie. Należy zgłosić taką potrzebę co najmniej 3 dni robocze przed wizytą w urzędzie.

Wnioski o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika przyjmowane są przez cały rok. Wsparcie wypłacane jest do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Wysokość dofinansowania za godzinę świadczenia usługi przez tłumacza języka migowego nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia.

Proteza kończyny

PFRON dofinansowuje także zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. Osoba z niepełnosprawnością może uzyskać pomoc, jeśli jest w wieku aktywności zawodowej, jest po amputacji kończyny i ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wymagana jest także opinia eksperta PFRON, który musi potwierdzić stabilność procesu chorobowego oraz szanse, że w wyniku wsparcia udzielonego w programie uda się uzyskać lub odzyskać zdolność do pracy.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies