BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Wiekowi = Przebojowi!

„Każdy, kto przestaje się uczyć,jest stary,

czy to w wieku dwudziestu, czy osiemdziesięciu lat.

Każdy, kto kontynuuje naukę, pozostaje młody.”

Henry Ford 

„Wiekowi = Przebojowi!” to nazwa projektu realizowanego przez Fundację na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 9 – 12 RPO WL 2014-2020.

W projekcie bierze udział 30 seniorów z terenu Gminy Cyców. Projekt wielkimi krokami zmierza do końca. Jego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. a zakończenie zaplanowane jest na miesiąc maj 2019 r.

Dwa rzędy osób stoją naprzeciwko siebie, między nimi znajduje się przejście. Osoby po prawej na swoich biodrach mają oparte ręce, osoby po lewej widzimy plecami do obiektywu.

Koordynatorem projektu „Wiekowi = Przebojowi!” jest Maria Lisek-Zięba. W projekcie zaangażowani są różni specjaliści, którzy świadczą usługi dla osób w wieku 60+.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 30 osób (20K, 10M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu łęczyńskiego. Zajęcia odbywają się w dwu miejscach w Stowarzyszeniu i utworzonym Klubie Seniora.

Cele projektu to zachęcenie osób starszych do udziału w życiu społecznym, zwiększenie aktywności seniorów oraz poprawa jakości ich życia.

 Zajęcia ramach projektu:

 • aktywizujące związane z aktywnością fizyczną i zajęcia kulturalne;
 • stacjonarne: doradcze, edukacyjne – obsługa komputera, terapeutyczne, prozdrowotne;
 • wsparcie – poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie, finansowe;
 • zajęcia z dietetykiem, zajęcia z rękodzieła i samoobrona;
 • panel profilaktyki zdrowotnej – fizjoterapia, masaż, lekarz;
 • wyjazdy na basen, do kina – wyjścia kulturalne włączające;
 • gimnastyka, nordic walking, taneczne, aqua aerobik.

Uczestnicy projektu zostali zaopatrzeni w podręczniki do obsługi komputera, kije do zajęć nordic wal king, opaski telemedyczne, materiały do zajęć. W obu miejscach gdzie odbywają się zajęcia zapewniony jest serwis kawowy i różne produkty na przygotowanie poczęstunku.

WĘDRÓWKA PO ZAJĘCIACH

Zajęcia taneczne 

W trakcie zajęć seniorzy mają możliwość z zapoznania się z tańcami historycznymi zapisanymi w różnych traktatach, tańcami współczesnymi inspirowanymi tańcem i muzyką dawną, różnymi formami tańca integracyjnego, współczesnymi formami tańca (salsa, cha-cha) oraz z elementami choreoterapii. Taki przekrój tematyczny daje możliwość beneficjantom projektu dostrzeżenie ewolucji tej formy spędzania czasu. Podczas zajęć, klasycznych układów tanecznych, seniorzy mają możliwość improwizacji ruchowej i swobodnego wyrażania swojego ruchu, aby w pełny sposób dostrzec moc tańca i ruchu jako formy odreagowania stresu. Tańce integracyjne natomiast dają poczucie wspólnoty i zjednoczenia grupy jako całości. Taniec i ruch są jednymi z podstawowych form aktywności człowieka – niezależnie od wieku dają radość, dotleniają organizm, są ciekawą i twórcza formą spędzania czasu wolnego.

Cztery obrazy na drewnie leżą na stole w dwóch rzędach. W pierwszym rzędzie od prawej znajduje się obraz koni brodzących w wodzie na tle lasu, po lewej krajobraz podgórskiego jeziora. W drugim rzędzie po prawej jest obraz dwóch koni stojących na tylnych nogach na tle gór.

Zajęcia z rękodzieła 

W trakcie zajęć seniorzy mają możliwość zapoznania się z wieloma metodami prac rękodzielniczych. Próbują swoich sił w: wytwarzaniu podpałki ekologicznej; w technice decoupage zarówno malarskiej jak i serwetkowej: na drewnie, kulach styropianowych, butelkach, szkatułkach; tworzeniu w gipsie; pracy ze sznurkiem – zdobienie różnych przedmiotów. Mogą tworzyć różne prace według własnej koncepcji. Zajęcia z rękodzieła dają możliwość beneficjentom projektu nauczenia się nowych rzeczy jak również podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami. Podczas zajęć seniorzy pracując w grupie mają poczucie przynależności społecznej. Mają okazję popracować i porozmawiać przy tym na wiele różnych tematów, pożartować. Odcinają się tam od życia codziennego i spędzają dzień miło, pracowicie jak i pożytecznie. Ta forma spędzania wolnego czasu daje im wiele radości i korzyści.

Po lewej stronie na kanapie i krzesłach siedzi siedem starszych osób od lewej: pięć kobiet i dwóch mężczyzn. Na pierwszym planie po prawej stoi biurko a na nim znajduje się laptop. W tle po prawej na fotelu siedzi mężczyzna.

Zajęcia psychologiczne indywidualne i grupowe 

W trakcie zajęć seniorzy mają możliwość zapoznania się z technikami radzenia sobie z problemami, które mogą dotyczyć osób starszych tj. wykluczenie społeczne ze względu na wiek, wykluczenie cyfrowe, i inne, stres, złość, gniew, frustracja. Beneficjenci projektu poznali sposoby radzenia sobie z ubóstwem, wykluczeniami, samotnością, poczuciem bezradności oraz nieprzydatności zawodowej. Poznane techniki ćwiczeń relaksujących (m.in. np. ćwiczenie głębokiego oddychania), to metody znane od dawna ale nie zawsze po nie sięgamy. Wielu seniorów w trakcie zajęć pyta w jaki sposób poradzić sobie z poczuciem osamotnienia. „Syndrom pustego gniazda” powracał jako temat do omówienia. Kolejna rzecz omawiana, to w jaki sposób „pomyślnie zestarzeć się” (edukacja prozdrowotna), budować pozytywny obraz siebie, być w pełni aktywnym społecznie i przejąć określone role mające kluczowe znaczenie. Zajęcia projektowe wychodzą naprzeciw tym problemom, a także pokazują pozytywne aspekty jesieni życia: wnuki, wolny czas dla siebie i sposoby spędzania go, rozwój hobby i zainteresowań, itp. Forma pracy z beneficjantami poprzez wykłady, rozmowy, ćwiczenia uczyła radzenia sobie z problemami, trudnościami. Uczyła prawidłowych reakcji na stresowe i trudne sytuacje, jak również pokazywała jak dzielić się osiągnięciami i swoimi sukcesami.

Dwie kobiety siedzą obok siebie. Po lewej stronie za nimi znajdują się biurko z drukarką oraz torebką. Nieco dalej w tle znajdują się dwie szafy.

Projekt – uczestnicy projektu stworzyli „wielką rodzinę”, która poznała środowisko osób niepełnosprawnych i prowadzone z nimi zajęcia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Sami beneficjenci mówią „ oj widuję na ulicy Kasię, Anię … ale tu w WTZ poznałam, że uczestnicy wiele potrafią”. Kolejne wypowiedzi uczestników projektu:

 • „to co widzę zmienia mój obraz o niepełnosprawnych”
 • „ciężką pracę wykonuje zatrudniona kadra, tu należy mieć wielkie serce….”
 • „nie miałem doczynienia z niepełnosprawnymi, dziś chylę czoło za to co robią i co robicie”
 • „zajęcia z p. Piotrem otworzyły mi „Oczy” na to jak można być „wkręconym”

Zajęcia uspołeczniające. 

Poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie to kolejne bardzo potrzebne zajęcia. W ramach zajęć uspołeczniających omawiano między innymi tematy: 

 • ćwiczenie postawy w kontakcie z wyłudzaczem,
 • metody działania wyłudzaczy,
 • lokowanie produktu – dlaczego kupujemy wybrane marki,
 • zagrożenia wynikające z zakupów przez telefon,
 • świadome dokonywanie wyborów konsumenckich,
 • telemarketing od środka – jak pracują telemarketerzy,
 • bezpieczny portfel – analiza ilości zakupów w porównaniu do potrzeb,
 • analiza potrzeb konsumenta – czy potrzebujemy tyle, ile kupujemy,
 • prawa konsumenta,
 • jak cena wpływa na wybór towaru, usługi.

Zajęcia z dietetykiem 

 Zajęcia prowadzone były przez lekarza, odbywały się w grupach a poruszane zagadnienia to:

 • naturalne – skarby z naszych ogrodów,
 • omówienie wartości zdrowotnych polskich owoców,
 • omówienie wartości zdrowotnych polskich warzyw,
 • układanie jadłospisu z wykorzystaniem polskich produktów,
 • wymiana polskich przepisów kulinarnych,
 • dieta MIND.
Na pierwszym planie znajduje się biurko z laptopem i kablami. Po lewej od biurka stoi kobieta. W tle na kanapach i krzesłach siedzą starsze osoby.
Na pierwszym planie po prawej, przy biurku na którym leżą dokumenty siedzi kobieta – jest odwrócona profilem do obiektywu. Koło biurka po lewej stoi mężczyzna, widzimy jego sylwetkę z profilu, opiera swoją lewą rękę o blat biurka.

Starość pozostaje niepopularnym tematem. Choć ludzi w dojrzałym i sędziwym wieku przybywa, w mediach, służbie zdrowia i nauce obecność tego tematu wciąż jest niewystarczająca, a jeśli się pojawia, to zwykle w negatywnym kontekście. Czy starość może być inspirująca, ciekawa, przyjemna? Tak, tego żywym przykładem są nasi beneficjenci.

O innych zajęciach napiszę w kolejnej relacji. Jak to dobrze ,że ciągle możemy się uczyć…

Maria Lisek-Zięba 
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies