BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo LFOON-SW

Walne Zebranie LFOON-SW

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze

Zarząd Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki zawiadamia, że: w dniu 15.06.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Forum odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków LFOON – SW

W zebraniu biorą udział:

Dwaj przedstawiciele organizacji, w tym 1 posiadający aktualne upoważnienie do reprezentowania swojej organizacji w LFOON – SW .

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników

2. Wybór prezydium Zebrania

3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej

5. Wybór uzupełniający skład Komisji Rewizyjnej

6. Propozycja zmiany w statucie LFOON-SW dotycząca rozszerzenia zapisu obszaru działania Forum :

I. 3 Terenem działania Forum jest województwo lubelskie a jego siedzibą jest miasto Lublin

na

I.3. Terenem działania Forum jest cała Polska a jego siedzibą jest miasto Lublin

Przerwa

7. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

9. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań

10. Wystąpienie gości

11. Sprawy bieżące, wolne wnioski

12. Dyskusja

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

14. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków

15. Zakończenie obrad

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies