BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Fundacja Stocznia

VIII seminarium Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej

W piątek 9 marca 2012 roku w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie miało miejsce VIII seminarium Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej pod hasłem:

Włączanie osób starszych w procesy partycypacyjne.

W ramach spotkania odbyła się debata z udziałem: prof. Anny Gizy-Poleszczuk (Instytut Socjologii UW), dr Pawła Kubickiego (Szkoła Główna Handlowa) oraz Zofii Niczke (Fundacja „EMERYT”).

Temat debaty: Osoby starsze jako uczestnicy życia publicznego.

Po dyskusji z udziałem publiczności uczestnicy przyznali, że istnieje potrzeba zmian systemowych na wielu poziomach życia społecznego seniorów. Chodzi nie tylko o zapewnienie godziwej emerytury czy zabezpieczenia opiekuńczego w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, ale przede wszystkim o zmianę myślenia o seniorach i wśród seniorów.

Nadszedł czas, aby kult młodości zamienić na radość na każdym etapie życia. Powinno to być widoczne także w mediach, reklamie i innych środkach przekazu. Dobra rada dla wszystkich – planujmy swoją starość.

Kolejnym punktem programu była prezentacja gdyńskiego dialogu o jakości usług opiekuńczych przygotowana przez panią Katarzynę Stec (Zastępcę Dyrektora MOPS w Gdyni ds. wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych) oraz Jarosława Józefczyka (Zastępcę Dyrektora MOPS w Gdyni ds. wsparcia osób bezdomnych i rynku pracy). Modelowa propozycja zaowocowała długofalowymi skutkami które, zdaniem prowadzących, wpłynęły na poprawę jakości usług opiekuńczych w mieście Gdyni.

Następnie zaprezentował się Poznań.

Działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przedstawiła pani Natalia Wiśniowska. Natomiast pracę poznańskiej Miejskiej Rady Seniorów zreferowała pani Janina Paprzycka – przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów I kadencji w Poznaniu.

Ta ciekawa propozycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania.

Na zakończenie seminarium panie z Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej zapoznały nas z zagranicznymi przykłady włączania osób starszych w procesy decyzyjne. Następnie miała miejsce praca w grupach warsztatowych poświęcona wymianie doświadczeń na temat warunków uczestnictwa osób starszych w procesach partycypacyjnych w lokalnych społecznościach.

Warto podkreślić, że Lublin miał silną reprezentację na spotkaniu, wśród uczestniczek znalazły się pani Małgorzata Stanowska – Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Lublin, pani Marta Kurowska – Fundacja „tu obok” oraz Edyta Długosz-Mazur – członek Rady Seniorów Miasta Lublin, która reprezentowała LFOON.

Edyta Długosz-Mazur

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies