BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo przedstawiające oko, w której zamiast twardówki jest czerwony domek. Obok napis: SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej. Kształcenie Ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, 20-425 Lublin, ul. Wyścigowa 31

Uwaga Gimnazjaliści

Kończy się rok szkolny i gimnazjaliści z klas trzecich będą podejmować decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

Serdecznie zapraszamy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie przy ulicy Wyścigowej 31.

Proponujemy naukę w:

  • Liceum Ogólnokształcącym,
  • Technikum – technik informatyk,
  • Zasadniczej Szkole Zawodowej – kucharz i introligator,
  • Studium Policealnym – kierunek: informatyk.

Nasza placówka posiada bardzo dobre warunki do nauki – wyposażone w odpowiedni sprzęt pracownie i sale lekcyjne, które umożliwiają naukę osobom z dysfunkcjami. W budynku szkoły i internacie znajduje się winda, pomocna przy kłopotach z przemieszczaniem się na wyższe kondygnacje. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje do pracy z młodzieżą z dysfunkcjami, ale przede wszystkim to ludzie otwarci na potrzeby innych, życzliwi i chętni do wszelkiej pomocy.

Uczniowie w naszej szkole mają możliwość poszerzania wiedzy oraz rozwijania swoich zdolności i talentów w różnych kółkach zainteresowań. Wielu naszych uczniów zostało laureatami ogólnopolskich konkursów przedmiotowych i artystycznych. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który pod kierunkiem opiekunów jest pomysłodawcą i realizatorem wielu ciekawych inicjatyw.

Placówka dysponuje internatem, w którym obok działalności dydaktycznej i opiekuńczej kwitnie działalność kulturalna. Opiekunowie zapewniają uczniom przede wszystkim bezpieczeństwo i możliwość pełnego wykorzystania czasu na naukę, ale również organizują wspaniałe programy kulturalne i artystyczne. Bezpieczeństwo, przygotowanie do egzaminów zewnętrznych – to najważniejsze działania w naszej placówce. Serdeczność, życzliwość, wyrozumiałość, otwartość na problemy i pomoc w ich rozwiązywaniu – to inna, równie ważna strona naszej działalności.

Dlatego serdecznie zapraszamy do naszej szkoły soswlublin.pl/wyscigowa.

Na pewno nie będziecie zawiedzeni!

Elżbieta Czyżewska

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies