BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Usługi asystenckie dla mieszkańców Świdnika

Realizatorzy projektu „Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku” zapraszają chętne osoby z niepełnosprawnością (bez ograniczeń wiekowych) zamieszkujące na terenie miasta Świdnik do skorzystania z bezpłatnych usług asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego.

W ramach projektu zapewnione są:

  1. zindywidualizowane wsparcie asystenckie (w tym w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w weekendy), uwzględniające rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością;
  2. wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych), funkcjonowania zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i na zajęciach), funkcjonowania edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych, bibliotek oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia);
  3. wsparcie integracyjno-kulturalne (m.in. wyjazdy krajoznawcze, wyjścia do instytucji kulturalnych);
  4. niezbędne środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są pod adresem: www.albert.lublin.pl/centrum-aktywnosci-spolecznej-w-swidniku.

Dokumenty można składać osobiście lub  pocztą w biurze projektu: Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 pok. 118.

Kontakt do koordynatorki usług asystenckich: Ewelina Plewik, tel. 666 668 074.

Wsparcie zapewniane jest w ramach projektu „Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Realizatorzy projektu:

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Gmina Miejska Świdnik, Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik.

Informacja: Agnieszka Anna Cieśluk, Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies