BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Portret zdjęciowy Marka Miszczaka

Terenowe warsztaty praktyczne… W praktyce

Założeniem projektu Terenowe Warsztaty Praktyczne jest aktywizacja osób niepełnosprawnych – uczestników wtz, przy jednoczesnym akcencie na poszerzenie bazy korespondentów lokalnych prowadzonego przez LFOON-SW Biuletynu www.niepelnosprawni.lublin.pl.

Oba powyższe cele inspirowały redaktorów Kamila Kulińskiego oraz piszącego te słowa, którzy dn. 19.VIII. br. wystąpili przed uczestnikami WTZ w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 z autorskimi prezentacjami.

Wypowiedzi obu autorów – jakkolwiek odmienne, bo odwołujące się do odmiennych doświadczeń życiowych, łączyły w sobie wątki osobistych przeżyć związanych z niepełnosprawnością oraz element dzielenia się pasją służby dziennikarskiej w LFOON-SW. Zygmunt Marek Miszczak opowiedział o swojej drodze prowadzącej od biernego poddawania się chorobie psychicznej do czynnego zaangażowania się na wielu płaszczyznach aktywności społecznej. Takie zaangażowanie staje się nie tylko decydującym czynnikiem zdrowienia, ale prowadzi do zadzierzgnięcia więzi duchowych z innymi ludźmi – i ta właśnie perspektywa stanowi o pięknu i wartości powołania dziennikarza. Dzieląc się swoim doświadczeniem redaktora Biuletynu łączył ze sobą ściśle aspekt duchowego dobra, jakie może stać się udziałem wolontariusza z aspektem sensu służby społecznej, jaką pełni (komunikacja, integracja środowiska osób niepełnosprawnych, promowanie konkretnych dążeń i interesów tych osób).

Zatytułowana „O sobie samym” prezentacja Kamila Kulińskiego obfitowała w szereg refleksji, będących owocem doświadczeń – także tych, które wiązały się z przeżywaną chorobą i niepełnosprawnością. Autor nie tylko odsłonił przed gronem słuchaczy proces dojrzewania do poczucia większej podmiotowości („Wszystko, co robię, robię dla siebie”), ale wskazał na przykłady osób, których bezinteresowne wsparcie rozbudziło Jego pasję fotografika i filmowca. Dzieląc się tajnikami wiedzy, zdobywanej m.in. pod kierunkiem Maxa Skrzeczkowskiego (współprowadzącego Akademię Odkryć Fotograficznych przy Centrum Kultury w Lublinie), zilustrował ją zarazem poprzez wyświetlenie niektórych spośród wykonanych przez siebie, nagradzanych na konkursach fotografii oraz kilku – poświęconych problematyce niepełnosprawności – filmów. Nagrodą za podzielenie się plonem wieloletniej pracy była żywa reakcja zgromadzonych w świetlicy warsztatu terapii zajęciowej uczestników. Słuchacze z radością przyjęli zwłaszcza film poświęcony wtz-om funkcjonującym w miejscowościach sąsiednich: Łęcznej, Ostrowie Lubelskim, Wisznicach, Kodniu, Konstantynowie i Międzyrzecu Podlaskim.

Centralnym punktem środowego spotkania były swobodne wypowiedzi słuchaczy – w tym zawierające świadectwa Ich pierwszych doświadczeń w podejmowaniu pracy zawodowej, propozycje podjęcia przez Biuletyn konkretnych problemów osób niepełnosprawnych, refleksje związane z jakże często jeszcze występującymi zachowaniami stygmatyzującymi takie osoby. Dodać należy, iż w gronie osób moderujących dyskusję – obok przedstawicielki grona terapeutów – znalazła się P. Alicja Jankiewicz – Prezes LFOON-SW, zaś całość spotkania rejestrowana była na taśmie filmowej przez WTZ w Świdniku oraz utrwalana fotograficznie przez P. Krzysztofa – wolontariusza naszego Biuletynu.

Wydaje się, iż Terenowe Warsztaty Praktyczne dobrze przysłużyły się społeczności prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Świdnik Warsztatu Terapii Zajęciowej. Cieszy zaangażowanie jego uczestników w dyskusję i otwartość w przyjmowaniu nowych propozycji. Cały zaś zespół redakcyjny naszego Biuletynu z nadzieją przyjmuje usłyszane tego dnia deklaracje nawiązania z nim przez uczestników warsztatu mniej i bardziej systematycznej współpracy.

Za wsparcie w aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych słowa podziękowania należą się tak władzom Województwa Lubelskiego, z którego środków projekt został sfinalizowany, jak w szczególności PP. Prezes PSOUU Koło Świdnik Iwonie Ratajczak i Kierownikowi WTZ Wiesławie Staszczak.

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies