BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Kobieta stoi przed stołem. Trzyma torbę biało-żółta. Za stołem stoi kobieta, która pochyla się. Za nia jest baner z napisem: Power Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Targi Ekonomi Społecznej 2020

W dniach 10-13 września 2020 roku przy Trybunale Koronnym w Lublinie odbywają się Targi Ekonomii Społecznej. Impreza ma na celu przybliżenie społeczności lokalnej znaczenia ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie wyrobów podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.

W tym roku Targi Ekonomii Społecznej odbywają się podczas XII Europejskiego Festiwalu Smaku. Uczestniczące w niej podmioty ekonomii społecznej zaprezentują swoje wyroby, które zostały wytworzone samodzielnie przez uczestników Spółdzielni Socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej czy Stowarzyszenia. Można będzie m.in. spróbować wytworzonych wyrobów gastronomicznych czy zakupić prace zrobione przez uczestników tych ośrodków.

Targi mają na celu uwypuklenie podmiotów ekonomii społecznej i ukazanie w jaki sposób prosperują osoby z niepełnosprawnościami czy bezrobotne, jakie wytwarzają usługi i co mogą zaoferować na otwartym rynku.

Organizatorem Targów jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie który zlecił organizację Targów Ekonomii Społecznej firmie: Biuro Promocji Promedia Janusz Dwornicki w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Fotogaleria

KAK

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies