BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo stowarzyszenie na rzecz forum inicjatyw pozarzadowych. Czarne napisy na białym tle.

Święto organizacji pozarządowych

W dniach 16 i 17 września 2011 roku odbyła się w Warszawie konferencja pt. „VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych”. Wzięło w niej udział ponad 1000 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski. Organizatorem było Stowarzyszenia na rzecz Inicjatyw Pozarządowych.

Hasłem przewodnim tegorocznego forum było:

ODMIENIAMY PRZEZ OSOBY

Oto kilka refleksji z tego ważnego dla trzeciego sektora wydarzenia. Tematem przewodnim była kondycja organizacji pozarządowych w dzisiejszej Polsce. Czy na skutek finansowania ich działań z funduszy unijnych bądź samorządowych organizacje nie staną się nową administracją tym gorzej, że zakamuflowaną? Może lepiej szukać innych źródeł finansowania, aby zachować niezależność i suwerenność? Czy organizacje powinny zachować spontaniczność, czy raczej muszą stać się profesjonalne, aby skutecznie wypełniać swoją misję? A może jedno nie wyklucza drugiego? Duży nacisk położono na tworzenie federacji, związków organizacji, aby mogły one skuteczniej oddziaływać na samorządy i władze państwowe. Pojedyncze, małe organizacje są niewidoczne, w grupie mogą stanowić siłę nie tracąc jednocześnie swojej tożsamości. Wszyscy byli zgodni co do tego, że organizacje powinny korzystać z nowych technologii. W dzisiejszej rzeczywistości jeśli nie masz strony internetowej i nie dokumentujesz swoich działań za pomocą internetu, nie istniejesz w świadomości społecznej. Dowodem na to jest rozkład środków finansowych z 1%. W 2010 roku 0,4 proc. organizacji w Polsce otrzymało 40 proc. wszystkich pieniędzy z tego tytułu przekazanych przez społeczeństwo. Jak nietrudno się domyślić były to organizacje reklamujące się w mediach, na bilbordach, na portalach społecznościowych itp. Czy w związku z tym idea 1% która miała wspomóc działalność małych organizacji została wypaczona? Czy może jest to przyczynek do dyskusji i zmian, które muszą nastąpić w organizacjach. Bardzo ważnym czynnikiem dla rozwoju i zmiany oblicza organizacji są ich liderzy. Aby sprostać wyzwaniom stawianym przez zmieniającą się szybko rzeczywistość powinni oni korzystać ze szkoleń dla liderów, wzorować się na innych, którzy lepiej sobie radzą, korzystać z dobrych praktyk.

Zastanawiano się również czy organizacje mogą włączać się do polityki. Przeważył głos, że nie powinno się łączyć stanowisk, dla dobra organizacji powinny one pozostać niezależne politycznie. Jeśli działacze społeczni chcą wykorzystać swoje doświadczenia na polu polityki powinni rezygnować z działalności w stowarzyszeniach czy fundacjach.

To tylko niektóre z wielu problemów poruszanych podczas konferencji. Na spotkaniach branżowych omawiano szczegółowe problemy dotyczące konkretnych działań. Każdy mógł znaleźć coś ciekawego ze „swojego podwórka”.

Muszę pochwalić organizatorów, za świetne przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia pod względem merytorycznym, jak również logistycznym. W czasie przerw w dyskusjach można było zapoznać się z działalnością blisko 100 organizacji z całej Polski, które prezentowały się na Pikniku Organizacji na Krakowskim Przedmieściu.

Szczegółowe informacje na temat Dnia Obywatelskiego, Konferencji i Pikniku Organizacji można znaleźć na stronach:

Ewa Praszak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies