BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Środa Popielcowa

Widok na biały kościół otoczony kilkoma drzewami w zimowej scenerii

Środa Popielcowa to niezwykłe wydarzenie dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy  placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej.

W tym dniu w Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej odbyła się msza sprawowana w trzydziesty dzień po pogrzebie byłej uczestniczki warsztatu śp. Agaty S.

Uczestnicy warsztatu bardzo chcieli być tego dnia na liturgii, kilkunastoosobowa delegacja wraz z opiekunami modliła się o zbawienie wieczne dla koleżanki.

Uczestniczenie w obrzędzie posypania głów popiołem jakie towarzyszyło liturgii było przeżyciem dla wielu uczestników. Słowa kapłana „pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” były przedmiotem dyskusji po powrocie do placówki . W tym dniu wierni przyjmują na swoje głowy popiół jako znak podjęcia wielkopostnej pokuty i nawrócenia. Formuła ta ma swoją wymowę, uczy realizmu i zmusza do refleksji nad życiem człowieka. Papież Urban II (+1099) polecił nakładać popiół na głowę wszystkich wiernych, aby przypomnieć im o kruchości życia ludzkiego, przemijaniu, potrzebie pokuty i nawrócenia.

„Jestem tylko człowiekiem, wśród codziennych spraw
zagubiłem Twój ślad i nie wiem gdzie iść.
Więc wołam do Ciebie Panie, kolejny dzień przeżyć mi daj.
Sam poprowadź mnie…”

Powyższy cytat niech będzie mottem na kolejne dni naszego życia.

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu – czas rozważania Tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa.

Okres wielkiego postu niech będzie dla nas czasem rozmyślań, poprawy, jałmużny. Pan Bóg przypomina nam przez proroka Joela: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli” (Jl 2, 12-13). Tekst ten mówi nie tylko o potrzebie nawrócenia i pokuty, ale także o niezmierzonym miłosierdziu Boga i Jego gotowości do przebaczenia.

Środa Popielcowa nazywana Popielcem lub Wstępną Środą. To dzień, kiedy w Kościele katolickim rozpoczyna się 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Symboliczne posypanie głowy popiołem i powstrzymanie się od niektórych potraw rozpoczynają okres pokuty, przygotowujący do Świąt Wielkiej Nocy. Przez 40 dni wierni przez modlitwę i powstrzymywanie się od niektórych pokarmów przygotowują się do Świąt Wielkiej Nocy.

Podczas wyjazdu zachowano wszelkie środki ostrożności związane z pandemią.

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies