BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sprawozdanie ze współpracy Miasta Lublin z NGO za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

Kliknij link poniżej, aby przeczytać:

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies