BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Spotkanie „Lublin dla wszystkich: Miasto bez barier”

W dniu 3 grudnia 2019 roku w Galerii Labirynt odbyło się spotkanie związane z tworzeniem wizji rozwoju Lublin 2030 w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”.

Było to spotkanie tematyczne o wizji przyszłości Lublina – miasta bez barier, dostępnego dla wszystkich. Uczestniczyły w nim osoby z niepełnosprawnością, przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych i instytucji działających na terenie Lublina, województwa lubelskiego jak również poza nim, m.in. Fundacji Polska Bez Barier, Fundacji Kultura bez barier, Kulawa Warszawa, Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych, Fundacji Krajobrazy, Fundacji Nieprzetartego Szlaku, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, Stowarzyszenia Głuchych „Migiem przez Świat”i Galerii Labirynt.

Spotkanie poprowadził Piotr Skrzypczak, na język migowy tłumaczyła Ewelina Lachowska, sala była zaopatrzona w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących, obecna była też asystentka która przekazywała werbalnie opis treści prezentacji osobom niewidomym.

Dzięki udogodnieniom osoby niesłyszące mogły uczestniczyć we wspólnej rozmowie. Szkoda że w dzielnicowych spotkaniach konsultacyjnych (dotychczas odbyło się 6 spotkań) zabrakło tłumacza języka migowego, ponieważ nie wszystkie osoby niesłyszące mogły uczestniczyć i porozmawiać na temat rozwoju Lublina

Uczestnicy spotkania wspólnie debatowali, dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniami, pomysłami nad tym jakie zmiany trzeba wdrożyć aby Lublin był miejscem przyjaznym a przede wszystkim dostępnym dla osób z różną niepełnosprawnością, żeby widzieli w tym mieście swoją przyszłość, wymarzone miejsce do życia.

Cel projektu to by w 2030 roku rozmawiać o bieżących problemach jakie się pojawiają, a nie o niedogodnościach i barierach na jakie natykają się osoby z niepełnosprawnością Prowadzący podkreślił że jest to smutne –  mamy XXI wiek a my wciąż musimy prowadzić rozmowy na temat likwidacji barier, ze pomimo rozwiniętych technologii miasto nie jest jeszcze dostępne dla wszystkich, że musimy jeszcze czekać minimum 10 lat, aby te zmiany w kierunku dostępności wdrożyć w życie.

Dyskusja na temat wizji przyszłości Lublina jako miasta bez barier dotyczyła 7 obszarów : przestrzeni publicznej, dostępności urzędów, bezpieczeństwa, edukacji, komunikacji i transportu, kultury i sportu. Uczestnicy podzieleni byli na grupy, dzielili się swoimi uwagami i zapisywali na poszczególnych arkuszach papierowych dostępne rozwiązania, które już istnieją oraz swoje koncepcje, propozycje, nowatorskie rozwiązania do wdrożenia, które posłużą wszystkim środowiskom osób z niepełnosprawnościami – mieszkańcom Lublina i turystom.

Mamy nadzieję, że wnioski z tego spotkania będą stanowić istotny wkład w Strategię Lublin 2030.

Magdalena Zawadzka

Fotorelacja

 Fot. Kami A. Kuliński

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies