BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sala konferencyjna w Hotelu pod Kasztanami w Lublinie przy ul. Krężnickiej 96A; widok z widowni

Relacja z konferencji pt. „Dobre praktyki w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami”

W dniach 22-23 listopada 2022 r. Centrum Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnościami (CIDON) Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zorganizowało w Lublinie konferencję pn. „Dobre praktyki w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami”.

W bogatym programie dwudniowej konferencji znalazło się ponad 20 wystąpień Prelegentów, którzy podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniami oraz refleksjami na temat dobrych praktyk w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością.

Szczególnie szerokie doświadczenia w tym obszarze zaprezentowali Pracownicy Lubelskiego Oddziału PFRON, przybliżając zebranym poszczególne programy realizowane przez Fundusz (m.in.: Aktywny Samorząd, Samodzielność – Aktywność – Mobilność!, Pomoc Obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością – Moduły I-III, Rehabilitacja 25+, itd.).

Omówiono zadania realizowane przez CIDON, którego celem jest zapewnienie indywidualnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, jak również założenia ogłoszonego w ostatnim czasie konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”. Tematem jednego z wystąpień było również – wynikające z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – postępowanie skargowe wraz z omówieniem ścieżki egzekwowania prawa od podmiotów publicznych. Pracownicy Mazowieckiego Oddziału PFRON, przygotowali natomiast wystąpienia dotyczące dostępności cyfrowej i architektonicznej, w tym praktyczne warsztaty z tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo.

Przedstawiciele dwóch istniejących w województwie lubelskim Ośrodków Wsparcia i Testów (OWiT): w Powiecie Łęczyńskim oraz w Świdniku zaprezentowali katalog sprzętu i oprogramowania będącego własnością ww. placówek, a na stoisku udzielali informacji o posiadanych technologiach asystujących i możliwościach ich nieodpłatnego wypożyczania i testowania przez osoby z niepełnosprawnością.

Wsparcie na rzecz środowiska naukowego, studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnością zaprezentowali przedstawiciele lubelskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji.

Ważnym elementem spotkania były również prezentacje działalności organizacji pozarządowych: Fundacji Nieprzetartego Szlaku, Fundacji ALPHA, Integracyjnego Klubu Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „Ikar” oraz krótkie wystąpienie Pani Prezes Doroty Dutkiewicz z Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Tacy Sami”, która przedstawiła ideę bonu terapeutycznego, będącego propozycją nowej formy wsparcia i terapii osób z niepełnosprawnością.

Celem spotkania było wypracowanie rozwiązań w zakresie wzajemnej współpracy, wzajemna inspiracja, nawiązanie nowych kontaktów i wymiana doświadczeń oraz stworzenie wspólnej bazy organizacji i instytucji, która pozwoli efektywniej wykorzystywać środki na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Galeria zdjęć

Tekst i zdjęcia: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” realizowanego w okresie 01.09.2022 – 10.12.2022 r. przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ze środków Województwa Lubelskiego.

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies