BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zajęcia symulujące niepełnosprawność sprzężoną: Osoby w słuchawkach wyciszających oraz okularach zaciemniających z laskami wykonują proste czynności codzienne

Relacja pracowników WTZ w Janowicy z uczestnictwa w warsztatach w Krakowie

W dniach 8-10 maja 2023 r. dwoje pracowników WTZ w Janowicy: Edyta Nowak i Paweł Maj uczestniczyło w warsztatach, dotyczących standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, opracowanego i wdrożonego w ramach projektu „SAMI DZIELNI! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

Spotkanie miało miejsce w Krakowie. Projekt realizowany przez Województwo Małopolskie – ROPS w Krakowie wspólnie z Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych wdrożeniem standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub jego elementów.

Założeniem tego projektu jest usamodzielnianie osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi poprzez różnego rodzaju treningi umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w codziennym życiu. Służą do tego mieszkania treningowe i wspomagane.

Szczegółowe informacje o projekcie są zamieszczone na stronie internetowej ROPS w Krakowie pod linkiem: https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/o-projekcie.

Dzień pierwszy

Pierwszego dnia skupiliśmy się przede wszystkim na stronie formalnej projektu, tj:

 1. Regulaminie rekrutacji uczestnictwa w testowaniu usług mieszkań treningowych i wspomaganych.
 2. Dokumentacji wdrożeniowej.
 3. Doborze personelu pracowniczego.
 4. Lokalizacji i wyposażeniu mieszkań.
 5. Świadczeniu usług.

Omówiono również warunki, które musi spełniać uczestnik pilotażu i rodzaj pomocy po zakończeniu projektu. Ważnym punktem, na który zwrócono uwagę jest sytuacja finansowa uczestnika.

Zwrócono uwagę na warunki mieszkaniowe panujące w obiektach, które obejrzeliśmy:

 • wyposażenie mieszkania,
 • zakwaterowanie uczestników w pokojach,
 • przestrzeń wspólna,
 • systemy przyzywowe/alarmowe, czujniki. 

Po obiedzie podzielono nas na kilkuosobowe grupy, w których pracowaliśmy nad rodzajami niepełnosprawności w kontekście:

 1. Identyfikacji potrzeb.
 2. Rozwiązań na podstawie własnych doświadczeń.
 3. Cech i kompetencji personelu pod kątem oczekiwań uczestnika projektu.

Dzień drugi

Drugi dzień szkolenia rozpoczęliśmy od wizyt studyjnych w dwóch mieszkaniach treningowych i jednym wspomaganym.

Przeprowadziliśmy trening, który pozwolił nam wczuć się w sytuację osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Podzielono nas na dwie grupy. Pierwszej założono ortezy, żeby usztywnić nogę i słuchawki wygłuszające i polecono wykonać zadanie: wejść po schodach i przynieść po 2 krzesła; drugiej założono ciemne okulary, niektórym również słuchawki, dano laski dla niewidomych i zadanie do wykonania: wejść po schodach, znaleźć w aneksie kuchennym paczkę paluszków i przełożyć je do kubeczka.

Mieliśmy okazję zobaczyć urządzenie mieszkań, przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i porozmawiać z personelem.

Po powrocie zajęliśmy się analizą współpracy grupy terapeutycznej (personelu) z indywidualnymi założeniami i potrzebami uczestników projektu jak też środkami motywacyjnymi.  

Dzień trzeci

Ostatniego dnia w podsumowaniu przedstawiono nam zarys „bezpiecznej przestrzeni życiowej” i zasady rekrutacji. Omówiliśmy oczekiwania opiekunów i uczestników projektu, czynniki wpływu na efektywność i trwałość treningów.

Dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Krakowie i osobom prowadzącym szkolenie za możliwość uczestniczenia w nim.

Edyta Nowak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies