BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizacja Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

W dniu 11 października 2018 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się II konferencja zatytułowana „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” .

W spotkaniu wzięły udział osoby z niepełnosprawnościami oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauczyciele akademiccy, studenci i inni dla których tematyka konferencji miała istotne znaczenie. Otwarcia konferencji dokonał i wprowadził w tematykę konferencji  ks. prof. dr. hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Prelegentami byli:

  • Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w MRPiPS- „Budowa systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”;

  • Tomasz Maruszewski, Zastępca Prezesa Zarządu PFRON -„Misja PFRON w kontekście realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”;

  • Michał Pelczarski, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych -„Działania podejmowane przez BON na rzecz osób niepełnosprawnych”;

  • prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Menterys, Uniwersytet Warszawski-„Wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy”.

Następnie w poszczególnych panelach wzięli udział:

  • Panel I  Doświadczenia polskie i międzynarodowe we wdrażaniu Konwencji – potrzeby i oczekiwania środowiska osób niepełnosprawnychKrzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w MRPiPS; prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Menterys, Uniwersytet Warszawski; Hans-Wolfgang Michael – Kierownik Warsztatów Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością Stephanus Stiftung w Berlinie; Joanna Bugajska – Centralny Instytut Ochrony Pracy.

  • Panel II – Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracyJoanna Długokęcka, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce (prezentacja założeń i programu studiów podyplomowych Reha-Manager)dr Justyna Chmiel, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne współczesnej genetyki klinicznej w modelu usług opieki zdrowotnej według Konwencji o prawach osób niepełnosprawnychdr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dostęp do kultury jako element rehabilitacji społecznej osób niewidomychMarcin Matys za (dr Magdalena Szubielska), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

  • Panel III – Doświadczenia osób niepełnosprawnych w praktycznej realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Oczekiwania, potrzeby i działania środowiska osób niepełnosprawnych na rzecz realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych; Marka Stępniaka Fundacja Fuga Mundi prowadzenie panelu; Ks. dr Tadeusz Pajurek – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”; Maria Król – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”; Grzegorz Dudziński – Fundacja Światłownia – Kultura Bez Barier; Joanna Kołodziejczyk – „Wejdź w mój świat”; Wiesław Kamiński – Fundacja Przyjazna Planeta.

Kamil Artur Kuliński

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies