BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
przyklejona do przeszkolonych drzwi kartka wielkości A4 informująca o konferencji podsumowującej Projekt „Rodzinne Wędrówki”

Projekt „Rodzinne Wędrówki” podsumowany!

W sobotę, 10 grudnia 2022 r. w Restauracji Oranżeria w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca Projekt „Rodzinne Wędrówki”, realizowany przez Stowarzyszenie SYNERGIA.

W konferencji wzięli udział Pracownicy Stowarzyszenia, zaproszeni goście oraz uczestnicy. Uroczystego otwarcia dokonały Panie Elżbieta Krupa (Wiceprezes Stowarzyszenia Synergia) oraz Elżbieta Wiśniewska (Koordynator Projektu), które powitały wszystkich zgromadzonych gości, w tym Przedstawicielkę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Panią Małgorzatę Pietszczyk. Uczestnicy, za sprawą prezentacji multimedialnej przygotowanej przez pracowników stowarzyszenia, mogli raz jeszcze wrócić wspomnieniami do wydarzeń, wycieczek i warsztatów, jakie stały się ich udziałem, rozpoznając się na prezentowanych fotografiach.

W trakcie spotkania wszyscy, także najmłodsi uczestnicy mogli zabrać głos, zaśpiewać piosenkę lub zaprezentować swoje umiejętności, ale przede wszystkim podzielić się swoimi opiniami i wrażeniami z uczestnictwa w projekcie. Niemal jednogłośnie członkowie rodzin wyrazili nadzieję na kontynuację przedsięwzięcia, uznając je za niezwykle ważne, potrzebne i korzystne dla budowania relacji rodzinnych.

Jak powiedziała nam Koordynatorka Projektu “Rodzinne Wędrówki”, Pani Elżbieta Wiśniewska:
“Jak pokazuje doświadczenie naszego stowarzyszenia, we wsparciu rodzin w trudnościach związanych z relacjami, w szczególności w czasie pandemii, najlepszym rozwiązaniem jest pomoc specjalisty – psychologa lub pedagoga. Właśnie dlatego, przygotowane zostało niniejsze przedsięwzięcie. Udział w projekcie pozwolił Uczestnikom na skuteczniejsze rozpoznawanie własnych stanów emocjonalnych, obserwację swoich zachowań, co ułatwiło zrozumienie zachowań dzieci. Rodzice nauczyli się stawiania wyraźnych granic dziecku uwzględniając jego potrzeby, zachowania, mocne i słabe strony, stosowania zasad odpowiednich do wieku i możliwości dziecka. Rodzice mogli wymienić się swoimi doświadczeniami, nauczyli się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, jak wyrażać uczucia w sposób społecznie akceptowalny, zdobyli wiedzę o tym, co przeszkadza w komunikacji i jak temu zaradzić. Rodziny spędziły czas w przyjaznej atmosferze na jednodniowych wyjazdowych warsztatach w miejscach dedykowanych rodzinie:Tytuł Zadania „Rodzinne wędrówki” nawiązuje zarówno do fizycznych wyjazdów jak i podróży w głąb siebie, w głąb swoich rodzin. Mamy nadzieję na kolejną edycję niniejszego przedsięwzięcia, ponieważ opinie uczestników jak i naszych specjalistów wskazują, iż potrzeba takich działań jest ogromna”.

Pani Aleksandra Bednarz (Psycholog w Projekcie „Rodzinne Wędrówki”), która była z rodzinami przez cały czas trwania Projektu, przedstawiła autorski projekt Kart Motywacyjnych, stworzonych pod kątem obserwacji potrzeb Rodzin, uczestniczących w Projekcie. Wyjaśniła także sposób ich wykorzystania w codziennym życiu.

Pierwsza karta pakietu, zaczyna się od pokrzepiających słów: „Drogi Rodzicu – pamiętaj, że jesteś wystarczający! Wiem, że czasem może być Ci trudno w relacjach z dziećmi, czy rodzicami, którzy oczekują czegoś od Ciebie. I jeśli nawet czasem Ci się nie uda zareagować tak, jak postanowiłeś – to sam fakt i intencja, że próbujesz i chcesz z szacunkiem traktować dziecko jest cudowna i niesie społeczną zmianę. Dziękuję Ci za to!”.

Nieprzypadkowo, pakiet zawiera 30 kart motywacyjnych, umożliwiając tym samym ich wykorzystania każdego dnia miesiąca, czy to kolejno, czy w sposób losowy, a wygodny, niewielki format (A6) sprawia, że można mieć je zawsze przy sobie. Każda karta zawiera cytat, stanowiący wsparcie w chwilach trudnych oraz wskazówkę w formie pytania lub zadania do wykonania, zamieszczoną pod hasłem „To może pomóc”. 

Podczas wydarzenia Organizatorzy zadbali o najmłodszych uczestników, organizując kącik plastyczny, a smaczne menu zapewniła obsługa Restauracji Oranżeria.

Celem projektu było wsparcie rodziny, jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci, poprzez: 

 • przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów edukacyjnych, 
 • indywidualne poradnictwo psychologicznego dla rodziców; 
 • organizację spotkań integracyjnych z pedagogiem,
 • opracowanie autorskich kart motywacyjno-rozwojowych pn. “Rodzinne wędrówki”.

Projekt “Rodzinne wędrówki” realizowało Stowarzyszenie Synergia w okresie: 01.06.2022 – 31.12.2022. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030..

Stowarzyszenie Synergia jest Organizacją Pożytku Publicznego powołaną z inicjatywy 15-osobowej grupy. Działalność opiera się na pracy społecznej członków organizacji, a także wolontariuszy, o różnych kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu, czy zainteresowaniach.

Celami działalności stowarzyszenia są:

 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin (w znacznej mierze osób niepełnosprawnych),
 • opieka i pomoc ludziom chorym, niepełnosprawnym, zniedołężniałym;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • opieka nad dziećmi;
 • wspieranie aktywizacji zawodowej w szczególności osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy;
 • promocja zatrudnienia;
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wykształcenia ogólnego, rozwój kompetencji osobistych,
 • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu;
 • działania mające na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego.

Galeria zdjęć

Tekst i zdjęcia: Wiktoria Kwiecień

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies