BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ulotka projektu Akcja Motywacja

Projekt “Akcja Motywacja” dla osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Fuga Mundi wspólnie z Fundacją Prestissimo zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie pn."Akcja Motywacja", współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnościami poprzez nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie możliwego do osiągnięcia poziomu samodzielności osobistej i kompetencji społecznych.

"Akcja Motywacja"

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
  • Zaplanowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
  • Indywidualne poradnictwo prawne,
  • Warsztaty komputerowe,
  • Animacja Społeczna.

Warunki rekrutacji

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:
  • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne,
  • zamieszkujące teren województwa Lubelskiego,
  • pozostające bez zatrudnienia,
  • nie korzystająca z form wsparcia realizowanych w projekcie pn.:”Akcja motywacja” w ramach innych równocześnie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków PFRON jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi w każdym z projektów, do osiągnięcia tych samych efektów.

Osoby zainteresowane projektem zapraszam do kontaktu na numer +48 739 908 427

Karolina Strońska,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

ul. Inżynierska 5, 20 – 484 Lublin (po prawej stronie korytarzu na parterze)
e-mail: praca@ffm.pl
tel: +48 739 908 427

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies