BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący projekt. U góry zdjęcie ułożonych elementów puzzli. Każdy element przedstawia ikonę człowieka. Pod zdjeciem tekst: Polski Związek Głuchych zaprasza do testowania nowych instrumentów rynku pracy. Wybierz wsparcie oferowane w ramach Bonu na Start, Mojego Dostępnego Miejsca Pracy lub Centrum Komunikacji i weź realny udział w ocenie nowych instrumentów. www.wlaczeniewylaczonych.pl, pilotaz.ww@pzg.org.pl. Poniżej zestawienie znaków składające się ze znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej.

Pilotaż nowych form wsparcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami / z tłum. PJM

Polski Związek Głuchych w ramach pilotażu prowadzonego w projekcie "Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy", zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami będące w wieku aktywności zawodowej do wzięcia udziału w testowaniu nowych form wsparcia aktywności zawodowej.

W ramach oferowanego wsparcia  można skorzystać z jednego z instrumentów:

 1. BON NA START – dodatek motywacyjny za podjęcie i utrzymanie zatrudnienia,
 2. MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY – dofinansowanie zakupu sprzętu, urządzeń i/lub oprogramowania w celu indywidualnego dostosowania miejsca pracy,
 3. CENTRUM KOMUNIKACJI – świadczenie usług tłumacza polskiego języka online.

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski.

Pierwsze nabory ruszają już 01.06.2022 r.

BON NA START

 1. dodatek motywacyjny w postaci świadczenia finansowego, wspierającego aktywność zawodową osoby z niepełnosprawnością  w pierwszym okresie pozostawania w zatrudnieniu;
 2. przyznawany w odpowiednich cyklach i kwotach, zgodnie z wybranym wariantem:
  1. wariant 1 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie co miesiąc przez okres 6 miesięcy od podjęcia zatrudnienia,
  2. wariant 2 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 6 miesiącach od podjęcia zatrudnienia,
  3. wariant 3 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 9 miesiącach od podjęcia zatrudnienia.
 3. w ramach pilotażu można skorzystać z jednego wariantu bonu,
 4. o wydatkowaniu otrzymanego świadczenia decyduje samodzielnie osoba z niepełnosprawnością.
 

Dla kogo –  Bon na Start:

 • dla osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenie w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu, z tym, że umowa musi obowiązywać co najmniej na okres 3 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (dopuszcza się możliwość łączenia umów u różnych pracodawców z zastrzeżeniem, że każda z nich obowiązuje co najmniej na okres 3 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, a ich łączny wymiar odpowiada co najmniej ½ etatu),
 • dla osoby z niepełnosprawnością, która udostępni umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę zlecenie wraz z wnioskiem, jako potwierdzenie zatrudnienia warunkującego wypłatę I etapu każdego z bonów.

HARMONOGRAM NABORU:

3 wariant Bon na start: 01.06.2022 – 30.06.2022

2 wariant Bon na start: 01.08.2022 – 31.08.2022

1 wariant Bon na start: 01.09.2022 – 30.09.2022

Tłumaczenie na PJM – Bon na Start Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY

 1. zakup indywidualnie dopasowanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, które osoba z niepełnosprawnością może wykorzystać na różnych stanowiskach pracy (u tego samego lub różnych pracodawców),
 2. osoba uprawniona sama decyduje jaki sprzęt, urządzenie, oprogramowanie może wspomóc jej mobilność i efektywność pracy.

Dla kogo –  Moje dostępne miejsce pracy:

 • dla osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, zatrudnionej  na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenia w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu, z tym, że umowa musi obowiązywać co najmniej na okres 9 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (dopuszcza się możliwość łączenia umów u różnych pracodawców z zastrzeżeniem, że każda z nich obowiązuje co najmniej na okres 9 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, a ich łączny wymiar odpowiada co najmniej ½ etatu),
 • dla osoby z niepełnosprawnością prowadzącą nieprzerwanie przez 12 miesięcy jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność rolniczą zarejestrowaną co najmniej 1 rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

HARMONOGRAM NABORU:

01.06.2022 – 30.06.2022

Tłumaczenie na PJM – Moje dostępne miejsce pracy Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

CENTRUM KOMUNIKACJI

 1. wsparcie aktywności zawodowej osoby z niepełnosprawnością komunikującej się polskim językiem migowym,
 2. umożliwienie komunikacji online w czasie rzeczywistym,
 3. oferowane usługi:
  1. usługa tłumacza polskiego języka migowego – do 30 minut,
  2. usługa tłumacza polskiego języka migowego – od 30 minut do 4 godzin,
  3. usługa tłumaczenia dokumentów.

Dla kogo – Centrum Komunikacji:

– dla osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, która posługuje się polskim językiem migowym; jest w wieku aktywności zawodowej ( kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat) i szuka pracy lub już pracuje oraz chcących prowadzić własną działalność gospodarczą lub już prowadzących działalność prowadzącą.

HARMONOGRAM NABORU:

od września 2022

Prosimy śledzić stronę projektu i ogłoszenia o naborze, które ukazywać się będą według zamieszczonych wyżej harmonogramów.

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie projektu: www.wlaczeniewylaczonych.pl

Chcesz wiedzieć więcej, wypełnij formularz wstępnego zainteresowania,  a opiekun pilotażu skontaktuje się z Tobą!

Pytania i wątpliwości prosimy przesyłać na e-mail: pilotaz.ww@pzg.org.pl

Ulotka (PDF 830 KB)

Agnieszka Michalczuk-Kościuk
Koordynator projektów

Polski Związek Głuchych
ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa
tel. 22 831 40 71

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies