BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner rejestracja NGO w iPfron+

PFRON uruchamia rejestrację dla NGO w Systemie iPFRON+

Już od 5 września organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą dokonać rejestracji w nowym systemie tworzonym przez PFRON.

Rejestracja umożliwi Państwu złożenie wniosku w otwartym konkursie ogłaszanym w ramach zadań zlecanych z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ogłoszenie konkursu planowane jest jesienią 2023 r.

Jak to zrobić? Instrukcja dla organizacji

OPP w Systemie iPFRON+ nazywane są “Instytucjami”, wniosek o “Rejestrację Instytucji” złożyć należy w Systemie. Aby zarejestrować konto dla Twojej organizacji pozarządowej trzeba otworzyć stronę Systemu i zalogować się do niego. Do Systemu iPFRON+ logujemy się poprzez uwierzytelnienie w login.gov.pl. Dalej przedstawiciel organizacji wypełnia wniosek “Rejestracja Instytucji” i używa przycisku “Zarejestruj Instytucję” (przycisk dostępny jest po zalogowaniu w lewym bocznym menu w zakładce “Rejestrowane Instytucje”, która jest rozwijana z poziomu zakładki “Instytucje”).

Najważniejsze informacje Formularza "Rejestracja Instytucji"

Wprowadzone dane muszą być prawidłowe. Konieczne jest też wskazanie osoby, która będzie pełniła rolę “Administratora Instytucji”. W formularzu rejestracji Instytucji trzeba podać: PESEL i imię i nazwisko “Administratora Instytucji”. Jeśli w Systemie iPFRON+ nie ma zarejestrowanego użytkownika o podanym numerze PESEL, wówczas na wskazany adres e-mail zostanie wysłany komunikat z prośbą o rejestrację w systemie iPFRON+; użytkownik musi potwierdzić przyznaną mu rolę rejestrując Instytucję.

Prawidłowo przygotowany formularz rejestracji (wypełniony wraz z podpisanym zgłoszeniem rejestracji) możesz przesłać do PFRON. Zrobisz to, używając przycisku “Przekaż do weryfikacji”. Więcej informacji.

Projekt “Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 “E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 “Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Zespół iPFRON+

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies