BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przywitanie gości przez Prezesa Zarządu PFRON Krzysztofa Michałkiewicza, podczas Konferencji „Dostępność szansą na inkluzję społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych” 2 grudnia 2022 r. w Lublinie, fot. Wiktoria Kwiecień

PFRON: Powołanie Członków “Forum Dialogu”

Pan Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołał członków „Forum Dialogu” na lata 2023-2025.

“Forum Dialogu” jest ciałem konsultacyjno-doradczym Prezesa Zarządu PFRON, stanowiącym przestrzeń współpracy instytucji z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

Zadania "Forum Dialogu"

 1. rozwijanie zasad i form współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 2. dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych;
 3. wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz upowszechnianie dobrych praktyk;
 4. konsultowanie kluczowych propozycji i dokumentów z obszaru współpracy PFRON z organizacjami pozarządowymi;
 5. wypracowywanie propozycji mechanizmów i działań służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym.

Skład "Forum Dialogu" I kadencji

W skład zostali powołani:

 1. Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Zarządu PFRON – Przewodniczący Forum Dialogu;
 2. Dorota Habich, Zastępca Prezesa Zarządu PFRON – Zastępca Przewodniczącego Forum Dialogu;
 3. Kamil Bobek, Dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Koordynator Forum Dialogu;
 4. Edward Bolak, Fundacja Wspólnota Nadziei;
 5. Anna Chwałek, Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT”;
 6. Joanna Cwojdzińska, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
 7. Sylwia Daniłowska, Fundacja Aktywizacja;
 8. Lusine Duryan, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”;
 9. Karola Gąsiorowska, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej;
 10. Małgorzata Gorący, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego;
 11. Małgorzata Jagieluk, Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym;
 12. Robert Jagodziński, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”;
 13. Ewa Kierasińska-Siwkiewicz, Związek Harcerstwa Polskiego;
 14. Krzysztof Kotyniewicz, Polski Związek Głuchych;
 15. Andrzej Maczassek, „Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia;
 16. Marta Młynarczyk, Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”;
 17. Elżbieta Oleksiak, Polski Związek Niewidomych;
 18. Izabela Pawlikowska-Dolata, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”;
 19. Krzysztof Peda, Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”;
 20. Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych;
 21. Maciej Rębilas, Fundacja Pod Aniołem;
 22. Mariusz Rodzik, Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START;
 23. Alicja Szatkowska, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych;
 24. Łukasz Szeliga, Polski Komitet Paraolimpijski;
 25. Wioleta Umławska, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym;
 26. Maciej Wiatrowski, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ;
 27. Renata Wicha, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”;
 28. Michał Woroch, Fundacja Krok Po Kroku Michała Woroch;
 29. Beata Świeczak, Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 30. Łukasz Niedźwiedzki, Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies