BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zielona mapa Polski na niebieskim tle zawierająca jedynie nazwy miejscowości wraz z nazwami przewoźników i organizatorów transportu zbiorowego, którzy podpisali deklarację.

Partnerstwo na rzecz dostępnej obsługi różnych podróżnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w Partnerstwie na rzecz zapewnienia dostępnej obsługi różnych podróżnych. Na chwilę obecną dołączyło do niego już 15 przewoźników oraz organizatorów transportu zbiorowego z różnych regionów Polski, którzy podpisali stosowną deklarację.

W codziennej obsłudze pasażerów stosują standardy opracowane w projekcie „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”.

Pełna lista przewoźników i organizatorów transportu zbiorowego, którzy podpisali deklarację jest następująca:

 1. Koleje Małopolskie sp. z o. o.
 2. Koleje Śląskie
 3. Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
 4. Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
 5. Miejski Zakład Komunikacji Gorzów Wielkopolski
 6. Miejski Zakład Komunikacji w Opolu
 7. Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
 8. Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.
 9. WARS S.A.
 10. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
 11. Zarząd Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach
 12. Żegluga Ostródzko-Elbląska sp. z o.o.
 13. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu
 14. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
 15. Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” sp. z o.o.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przewoźników i organizatorów transportu zbiorowego do zapoznawania się ze standardami, korzystania z nich i podpisywania deklaracji.

Standardy i deklaracja znajdują się pod linkiem: www.pfron.org.pl/…/standardy-obslugi-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami/

Przygotowany został też poradnik obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, który zawiera praktyczne wskazówki i najważniejsze informacje zawarte w opracowanych w projekcie standardach: informowania i komunikowania się, asysty/pomocy w podróży, badawczych i szkoleniowym. Poradnik opisuje też dobre praktyki i przytacza podstawy prawne opisywanych w poradniku wytycznych i zasad. 

Wersję elektroniczną poradnika można pobrać pod linkiem: www.pfron.org.pl/…/rozni-podrozni-obsluga-bez-barier-poradnik-w-3-czesciach-dla-transportu-zbiorowego-kol/

Standardy i poradnik zostały opracowane w projekcie „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” realizowanym w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Źródło: www.pfron.org.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies