BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia ŚDS w Kraśniku

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy typu C i D w Kraśniku

W czwartek, 31 sierpnia 2023 r. w Kraśniku odbyło się uroczyste otwarcie nowo powołanego Środowiskowego Domu Samopomocy typu C i D w budynku Środowiskowego Centrum Wsparcia przy Alei Niepodległości 23.

Środowiskowe Centrum Wsparcia oficjalnie oddano do użytku w czerwcu br. Tym samym ukończono prace nad projektem pn. “Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku”. Projekt był współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 13. Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Całkowita wartość projektu wyniosła 22 165 800,41 zł a dofinansowanie 17 152 912,46 zł.

W wydarzeniui wzięli udział zaproszeni Goście:

 • Pan Kazimierz Choma – Poseł na Sejm RP,
 • Pan Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski,
 • Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • Pani Anna Baluch – Radna Województwa Lubelskiego,
 • Pani Anna Brzyska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi,
 • Pan Paweł Kudrela – Starosta Kraśnicki wraz z Zarządem Powiatu w Kraśniku,
 • Pan Artur Pizoń – Starosta Janowski,
 • Pan Jacek Dubiel – Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku wraz z Radnymi Rady Powiatu w Kraśniku,
 • Pan Michał Stawiarski – reprezentujący Panią Europoseł Beatę Mazurek,
 • Panie: Edyta Filipczak i Marta Rak – Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,
 • Pani Małgorzata Paprota – Dyrektor Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Pani Katarzyna Wójtowicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,
 • Pani Aneta Chęcińska-Baran – p.o. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy typu C i D w Kraśniku,
 • Panowie: Aleksander E. Kaczmarczyk – Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego “Rystal-Bud” Sp. z o.o. oraz Paweł Drogosz – Dyrektor ds. technicznych,
 • Ks. Hubert Czarnecki – Proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku,
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy, zaproszeni Goście, w tym m.in. Pani Alicja Jankiewicz – Honorowy Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Po uroczystym przecięciu wstęgi oraz poświęceniu całego budynku przez Ks. Huberta Czarneckiego, przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia:

„Czcigodny Księże Proboszczu, Panie Pośle, Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Szanowni Radni, Zaproszeni Goście, wypada mi mówić po tak znamienitych przedmówcach. Wiele ciepłych słów już padło, ja w pierwszej kolejności chciałem podziękować mojemu poprzednikowi – Andrzejowi Roli za to, że podjął się złożenia tego wniosku. Podziękować Członkom Zarządu, że ten wniosek został złożony, że podjęli taką decyzję – jak się dzisiaj okazuje – decyzję bardzo słuszną… ale realizacja tego zadania Szanowni Państwo nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponieważ otrzymaliśmy ponad 17 milionów dofinansowania, otrzymaliśmy również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – tam z kolei to wsparcie wynosiło blisko 3 miliony złotych, pozostała kwota  blisko 2 miliony to był wkład własny, pochodzący z budżetu Powiatu Kraśnickiego. Gdyby nie wsparcie, gdyby nie środki zewnętrzne, realizacja tego zadania byłaby ponad nasze siły i byłaby niemożliwa. Dlatego, chciałem tutaj serdecznie podziękować Panu Marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu za to, że od samego początku wspierał tą inicjatywę Zarządu Powiatu Kraśnickiego, dziękuję Pani Dyrektor Annie Brzyskiej przede wszystkim za wsparcie merytoryczne, bo mieliśmy przyjemność współpracować przy realizacji tego zadania od lutego ubiegłego roku, za profesjonalizm i za taką zwykłą ludzką życzliwość, którą Pani zawsze okazywała zarówno mnie, jak i naszym pracownikom. Nie chciałbym nikogo tutaj pominąć – serdecznie dziękuję również Zespołowi pod dowództwem Pani Katarzyny Wójtowicz, który zajmował się wyposażeniem tego obiektu, ponieważ Panie tutaj włożyły naprawdę bardzo dużo ciężkiej pracy, jeżeli chodzi o dopracowanie specyfikacji czy też opis tych urządzeń – wiadomo, w kontekście Prawa Zamówień Publicznych nie jest to łatwe. Bardzo dużo ciężkiej pracy wykonałyście Dziewczyny – za co serdecznie dziękuję! Chciałbym również podziękować Pracownikom Starostwa Powiatowego w Kraśniku – Wydział Inwestycji, pod kierownictwem Pani Ilony Niezgody za trud, determinację i te nadgodziny, które tutaj zostały włożone. W trakcie realizacji napotkaliśmy bardzo wiele trudności – mieliśmy do czynienia z pandemią COVID-19, w lutym ubiegłego roku na Ukrainie wybuchła wojna – musieliśmy się zderzyć z zaburzeniem łańcucha dostaw, ceny materiałów poszły w górę, ale naprawdę dzięki wytężonej pracy wielu ludzi dobrej woli to zadanie udało się zrealizować, za co serdecznie wszystkim dziękuję!” – zwrócił się do zebranych Pan Paweł Kudrela, Starosta Kraśnicki.

Następnie Goście uczestniczyli w zwiedzaniu siedziby Środowiskowego Centrum Wsparcia. Przewodniczkami po placówce były Panie: Aneta Chęcińska-Baran oraz Katarzyna Wójtowicz, które przeprowadziły zebranych po kolejnych pomieszczeniach na parterze i obu piętrach. Były to sale: Biblioterapii, Terapii Ruchem/Muzykoterapii, Doświadczania Świata (Snoezelen), Wyciszeń, Arteterapii, Rękodzieła, Kinezyterapii oraz Hydroterapii. Dodatkowo zaprezentowano aneks opieki wytchnieniowej przeznaczony na potrzeby uczestników ŚDS, znajdujący się na I piętrze budynku oraz umiejscowione piętro wyżej – cztery trzyosobowe studia urządzone w ramach mieszkań chronionych.

Uroczystość zwieńczyła projekcja krótkiego filmu, dokumentującego realizację kolejnych etapów inwestycji, któremu towarzyszył przygotowany w sali konferencyjnej poczęstunek.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania, podtrzymywanie nabytych umiejętności oraz przywracenie możliwości pełnienia ról społecznych.

Typ C – przeznaczony dla osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
Typ D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Skierowanie do Domu możliwe jest po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika. Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest bezpłatny.

Placówka w Kraśniku działa od 1 września 2023 r. przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Uczestnikom udzielane będzie wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, pracownika socjalnego oraz fizjoterapeuty. Uczestnicy pobytu dziennego mają zapewniony ciepły posiłek. W ofercie przygotowano miejsca całodobowego pobytu w przypadku wystąpienia potrzeby, spowodowanej sytuacją życiową lub rodzinną uczestnika.

Dom posiada pracownie terapeutyczne:

 • sala terapii ruchem i muzykoterapii,
 • sala doświadczania świata,
 • sala wyciszeń,
 • pracownia kulinarna,
 • pracownia rękodzieła,
 • pracownia arteterapii,
 • pracownia komputerowa,
 • rehabilitacja, w tym hydroterapia kończyn górnych i dolnych.

Galeria zdjęć

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”
realizowanego w okresie 06.06.2023 – 11.12.2023 r.
przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies