BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Lubelskiego Stowarzyszenia "Jesteśmy"

Oświadczenie Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY wyraża stanowczy protest przeciw dokonanej w toku kampanii „Nie świruj!” stygmatyzacji osób chorujących psychicznie.Zarówno prześmiewczy stosunek do takich osób, jak i przypisywanie Im aspołecznych motywów zachowania świadczą o głębokim zakorzenieniu stereotypów krzywdzących tych, którzy z racji swej godności i podmiotowości mają prawo do szacunku.

Fakt doświadczania kryzysu psychicznego nie może być podstawą do odmawiania komukolwiek prawa do udziału w życiu publicznym, kwestionowania ważnej roli, jaką osoby zmagające się z cierpieniem mogą i pragną odgrywać we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Apelujemy do wszystkich, którzy powołani są do zabierania głosu w sprawach dotyczących naszej wspólnoty politycznej o napiętnowanie wykluczającego szerokie kręgi społeczne języka debaty publicznej.

Za Zarząd Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY:

  • Zygmunt Marek Miszczak – Prezes

  • Tomasz Bosko – Wiceprezes

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY Lublin

dn. 20. IX. 2019 r.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies