BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zielony budynek z podjazdem. Obok drzwi żółta tablica informacyjna zatytułowana Ośrodek Wsparcia i Testów w Świdniku

Ośrodek Wsparcia i Testów w Świdniku rozpoczął działalność

OWiT czyli Ośrodek Wsparcia i Testów. Powstał m.in. dzięki Staroście Świdnickiemu, który powierzył Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku utworzenie i prowadzenie OWiT.

Placówka nasza jako jedna z dwudziestu trzech w Polsce realizuje projekt grantowy: Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Dzięki zaangażowaniu i determinacji pani dyrektor Elżbiety Krupy dzisiaj rozszerzamy działalność naszego Ośrodka o kolejną jego część jaką jest OWiT.

Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma za zadanie prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania Technologii Asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej,  samodzielność i zaradność, osobista dbałość o zdrowie.

Ośrodek świadczy porady osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb Technologii Asystujących. Prowadzimy wstępny instruktaż oraz wskazujemy potencjał tych technologii w życiu codziennym. Głównym zakresem działań OWiT jest wypożyczanie Technologii Asystujących w celu ich testowania  przez osoby z niepełnosprawnością w warunkach domowych.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Świdniku jako że stał się placówką integralnie złączoną ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym czerpie z zasobów wiedzy jaką posiada wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

OWiT przyjmie każdego Beneficjenta, który przedstawi skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia lub też osobę z niepełnosprawnością, która posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Korzystając z lat doświadczeń wiemy że osoby z niepełnosprawnością często są uzależnione od pomocy osób im bliskich jak rodzina czy opiekunowie, dlatego również te osoby uzyskają pomoc przy doborze Technologii Asystujących oraz zostaną przeszkolone jak z nich korzystać w warunkach domowych by mogli swobodnie ją testować wraz ze swoimi podopiecznymi.

Pierwsze pytanie jakie padało przy rozmowach o Ośrodku z rodzicami czy bezpośrednio z przyszłymi Beneficjentami to ile będzie kosztować takie wypożyczenie. A takie pytanie stawia sobie w dzisiejszych czasach wiele osób i nie tylko tych zdrowych ale przede wszystkim tych, których codzienne życie związane jest często z egzystencją domową, brakiem możliwości pracy czy wykonywania prostych czynności życiowych jak komunikacja. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła we wrześniu 2021 roku w życie program Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością, który ma na celu kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnością. OWiT jako integralna część programu CIDON będzie finansowany z jego środków. Beneficjent, który trafi do nas i skorzysta z formy doradczej czy wypożyczenia Technologii Asystującej nie poniesie za to żadnych kosztów finansowych.

Ale czym są te Technologie Asystujące zapytacie państwo? W dzisiejszych czasach jesteśmy otoczeni z każdej strony technologią, informacjami jakie za sobą niesie i które są dostępne na wyciągnięcie smartfona. Każdy z nas korzysta na co dzień z jakiegoś rodzaju technologii, które towarzyszą mu w pracy w domu czy podczas wypoczynku. Technologie Asystujące to technologie obejmujące sprzęt, urządzenia i oprogramowanie, których zadaniem jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością.

Ważnym zadaniem dla nas jest odpowiedni dobór oraz prezentacja Technologii Asystujących dostosowanych do indywidualnych potrzeb Beneficjentów. Dzięki temu jest duża szansa by osoba z niepełnosprawnością mogła w równym stopniu uczestniczyć i korzystać z życia codziennego.

OWiT Świdnik w pierwszym okresie działalności proponuje swoim Beneficjentom min.:

  • Technologie Asystujące uniwersalne dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności, takie jak: laptopy, tablety, smartfony, drukarki wielofunkcyjne.
  • Technologie Asystujące dla osób głuchych, słabosłyszących oraz doświadczających problemów w porozumiewaniu się za pomocą mowy i będą mogły skorzystać z takich urządzeń jak pętle indukcyjne przenośne, systemy Fm, programy do komunikacji alternatywnej oraz syntezatory mowy
  • Technologie Asystujące dla osób niewidomych, słabowidzących i głuchoniewidomych tutaj mamy do zaoferowania smartfony z fizycznymi przyciskami, oprogramowanie powiększająco-udźwiękowiające, przenośne powiększalniki, specjalistyczne lupy  powiększające ale także linijki czy notatniki Braille’a.
  • Technologie Asystujące dla osób z niepełnosprawnością kończyn górnych sa dostępne w takich urządzeniach jak przełączniki bezprzewodowe Switch, interfejsy Switch, specjalistyczne klawiatury OrbiTouch, oprogramowanie do nauki sterowania wzrokiem oraz C-Eye czyli specjalistyczne urządzenie umożliwiające sterowanie wzrokiem.

W naszej placówce wprowadziliśmy sporo udogodnień i usprawnień dla osób z niepełnosprawnością, które nas odwiedzą. W przypadku osób słabosłyszących jest to pętla indukcyjna natomiast osoby słabowidzące wspomogą się oznaczeniem barierek i tablicy informacyjnej w kolorze żółtym, który jest najdłużej widzianym kolorem przez osoby tracące wzrok oraz tabliczkami informacyjnymi w systemie Braille’a zamontowanymi na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Jako że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy od ponad 30 lat uczestniczy we wszelkich akcjach wspomagających osoby z niepełnosprawnością OWiT dołączył również do takiej akcji, a jest nią „Przewijamy Polskę”, która ma na celu pomoc osobom z niepełnosprawnością skorzystać z „KOMFORTKI” w której w komfortowych warunkach, nieurągających ludzkiej godności, będzie można wykonać codzienny zabieg higieniczny dorosłej osoby z niepełnosprawnością. I tutaj musimy się pochwalić że jesteśmy drugą instytucja na Lubelszczyźnie, która posiada takie miejsce.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Świdniku jest w pełni gotowy na przyjęcie Beneficjentów oraz świadczenie im wsparcia i doradztwo w doborze Technologii Asystujących. Serdecznie Zapraszamy.

Galeria zdjęć

Elżbieta Krupa
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies