BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat z napisem: “ Osobowość Roku 2019 i 2020”. Na scenie śpiewa młoda kobieta.

Osobowość Roku 2019-2020

W dniu 10 sierpnia 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się uroczysta gala Osobowość Roku.

Gala przygotowana została z przestrzeganiem zasad epidemiologicznych a prowadziła ją znana lubelska dziennikarka Małgorzata Siennicka.

Czytelnicy wybierali osoby, które w 2019 i 2020 roku najbardziej zasłużyły się dla lokalnych społeczności. Laureaci z miast i powiatów, zachowując zdobyte głosy, awansowali do wojewódzkiego finału plebiscytu, w którym zostały przyznane tytuły Osobowość Roku Lubelszczyzny 2019 i 2020. Ostatnim etapem głosowania był wielki ogólnopolski finał, w którym przyznano tytuły Osobowość Roku Polski 2019 i 2020. Do finału awansowali zwycięzcy w każdej kategorii z każdego województwa, którzy zachowali oczywiście głosy zdobyte od początku plebiscytu.

Ludzie siedzą na widowni i klaszczą. Duża liczba kobiet i mężczyzn.

Celem akcji Kuriera Lubelskiego było uhonorowanie ludzi pomysłowych, aktywnych i ciekawych, tych, którzy konsekwentnie realizują obrany cel i pociągają za sobą innych. Docenione zostały osoby, które swoją działalność prowadzą nie dla poklasku, lecz z autentycznej potrzeby działania, z pasji, z chęci pomagania innym i przyczynienia się do rozwoju naszego regionu.

Tytuły Osobowość Roku zostały przyznane w pięciu kategoriach.

KULTURA

W tej kategorii wybierano artystę, który w minionych latach (2019-2020) osiągał sukcesy pomimo ograniczeń działalności kulturalnej, które narzuciła szerząca się pandemia. Ta kategoria, to także miejsce dla nominacji animatorów kultury, pracowników prężnie działających instytucji oraz osób, które w trudnych miesiącach pandemii umożliwiały nam kontakt ze sztuką.

Kobieta i mężczyzna pozują do zdjęcia. Kobieta trzyma nagrodę oraz dyplom.

NAUKA

To okazja, do nagrodzenia znanych i cenionych naukowców, którzy od lat rozsławiają nasz region w świecie wiedzy i nauki. Można było uhonorować ich nie tylko za tegoroczne prace i sukcesy, lecz także za całokształt wieloletniej działalności. W tej kategorii było miejsce dla młodych ludzi, którzy są na początku swojej kariery, mogli pochwalić się innowacyjnością, pionierskimi wynalazkami i badaniami, które pozwalają nam lepiej poznać nasz świat.

W minionym, trudnym roku, wielu ludzi nauki zaangażowało się także w walkę z pandemią lub pomagało nam lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

W tej kategorii plebiscytu doceniono wolontariuszy, inicjatorów akcji charytatywnych, ale też osoby pomagające chorym czy ubogim.

Nominowanymi byli różne osoby i różne jednostki. Nominowani to ludzie o wielkim sercu, wrażliwi, pełni empatii, zaangażowani społecznicy działający na rzecz drugiego człowieka i lokalnej społeczności.

Kobieta odbiera od mężczyzny statuetkę oraz dyplom. Oboje są uśmiechnięci.

Laureatka w tej kategorii z powiatu Łęczyńskiego w roku 2019, Maria Lisek-Zięba przewodnicząca Zarządu Koła z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej, kierownik placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy.

Grupa osób pozuje do fotografii. Wszystkie osoby trzymają dyplomy oraz statuetki.

POLITYKA, SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Miniony, 2020 rok był sprawdzianem dla wszystkich samorządowców oraz polityków z naszego regionu. W obliczu pandemii mieli oni okazję wykazać się sprawnym działaniem, odpowiedzialnością i troską o zdrowie mieszkańców, a także prowadzeniem dobrej komunikacji. Niezależnie jednak musiało się toczyć życie. Musiały być realizowane inwestycje, musiały być pozyskiwane fundusze na kolejne działania. W tej kategorii nominowani byli wójtowie czy burmistrzowie, pracownicy samorządu. W tej kategorii plebiscytu można było wyróżnić nie tylko samorządowców, ale także inne osoby, które przez swoje działania przyczyniają się do rozwoju i lepszego życia lokalnej społeczności.

Kobieta otrzymuje od mężczyzny nagrodę oraz dyplom. Mężczyzna i kobieta mają złączone ręce w geście gratulacji.

BIZNES

W tej kategorii nominowani to ci, którzy tworzą przyjazne warunki do rozwoju przedsiębiorczości i wspierają młodych przedsiębiorców na początku ich biznesowej drogi. Doceniono tych, którzy w biznesie działają na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju naszego regionu.

Kobieta i mężczyzna pozują do zdjęcia. Kobieta trzyma statuetkę i dyplom. Osoby uśmiechają się.

Laureatka z Łęcznej w 2020 r. Monika Mikołajewska dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy.

Nagrody zwycięzcom wszystkich kategorii wręczali redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego Wojciech Pokora i prezes oddziału lubelskiego Kuriera Lubelskiego Dariusz Kołacz.

Na zakończenie spotkania był szampan i słodki poczęstunek.

Mężczyzna zapala świeczkę na dużym, białym torcie. Znajduje się tam napis “Kurier Lubelski”.

Zwieńczeniem plebiscytów Osobowość Roku 2019 i 2020 będzie wyjątkowy film z gali.

Podczas odbierania statuetek i dyplomów padło wiele ciepłych słów pod adresem organizacji i osób/zwycięzców. Słowa uczą, czyny pociągają. Niech ta piękna inicjatywa Kuriera Lubelskiego trwa i trwa.

Gratulujemy wszystkim biorącym udział w plebiscycie.

Dopóki mamy wiarę w naszą sprawę i niezłomną wolę zwycięstwa, zwycięstwo nie będzie nam odmawiane. Zawsze powinieneś grać uczciwie … kiedy masz zwycięskie karty. Kiedy wygrywasz, nigdy nie jest to tylko gra.

M. Lisek-Zięba
Zdjęcia Kurier Lubelski
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies