BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W tle postać w fartuchu lekarskim; na pierwszym planie centralnie napis "Opieka koordynowana w POZ. Co to oznacza dla Pacjentów?"

Opieka koordynowana w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). Co to oznacza dla Pacjentów?

Aktualnie na Lubelszczyźnie ponad 200 przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) poszerzyło swoją ofertę dla pacjentów i objęło ich opieką koordynowaną. Liczba tych przychodni stale się zwiększa. Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Leczenie jest oparte na indywidualnym planie leczenia (tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

Czego dotyczy opieka koordynowana?

Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń, na które najczęściej chorują Polacy, z zakresu:

  • kardiologii,
  • diabetologii,
  • chorób płuc,
  • endokrynologii.

W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych zakresów, lekarz POZ przeprowadza poradę kompleksową, na której ustala indywidualny plan leczenia.

Więcej badań i dodatkowe porady

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wiąże się z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o:

  • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
  • EKG wysiłkowe
  • Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
  • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
  • ECHO serca.
  •  

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Ponadto lekarz POZ może zlecić pacjentowi (w sytuacji medycznie uzasadnionej) konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Przychodzi lekarz do lekarza

Nowością jest też możliwość konsultowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Konsultacje lekarskie będzie można prowadzić również zdalnie.

Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpłynie na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.

Przewodnikiem pacjenta jest koordynator

Wprowadzenie opieki koordynowanej wzmacnia rolę koordynatora, który zadba m.in. o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent, szczegółowo poinformuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia, będzie współpracował z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

Przepisy nie wymagają, aby była to osoba nowozatrudniona. Zadania koordynatora może realizować personel, który już pracuje w poradni.

Opieka koordynowana to dodatkowe środki dla POZ

Możliwość zlecania nowych badań, ustalanie indywidualnego planu leczenia, konsultacje z lekarzem specjalistą w formie lekarz – lekarz oraz lekarz – pacjent, nowe zadania dla koordynatora są odrębnie wycenione i dodatkowo finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Opieka koordynowana jest opłacana niezależnie od stawki kapitacyjnej.

Wprowadzenie opieki koordynowanej to proces

Wprowadzenie opieki koordynowanej w konkretnej przychodni jest dobrowolne.

Pacjencie, spytaj swojego lekarza rodzinnego czy obejmuje swoich pacjentów opieka koordynowaną.

Małgorzata Bartoszek,
Rzecznik Prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
Szkolna 16
20-124 Lublin
tel. 81 531 06 02
e-mail: rzecznik.prasowy@nfz-lublin.p

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies