BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Odsłona 3 „Wiekowi = Przebojowi!” cd.

” Tańcz nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy, śpiewaj nawet wtedy, gdy nikt nie słucha. Kochaj tak, jakbyś nigdy nie był zraniony, żyj tak jakby Niebo było na Ziemi „.

„Wiekowi = Przebojowi!” to projekt realizowany przez Fundację na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej. Koordynatorem projektu „Wiekowi = Przebojowi! była Maria Lisek-Zięba.

W projekcie zaangażowani byli różni specjaliści, świadczący usługi dla osób w wieku 60+. Uważam, że cel projektu jakim był wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu łęczyńskiego, zachęcenie osób starszych do udziału w życiu społecznym, zwiększenie aktywności seniorów oraz poprawa jakości ich życia, został zrealizowany.

W projekcie wzięło udział 30 seniorów z terenu gminy Cyców. Od wrześniu 2018 r. do maja 2019 r. seniorzy zdobywali wiedzę poprzez różnego rodzaju zajęcia.

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

  • aktywizujące związane z aktywnością fizyczną i zajęcia kulturalne;
  • stacjonarne: doradcze, edukacyjne – obsługa komputera, terapeutyczne, prozdrowotne;
  • wsparcie – poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie, finansowe;
  • zajęcia z dietetykiem, zajęcia z rękodzieła i samoobrony;
  • panel profilaktyki zdrowotnej – fizjoterapia, masaż, lekarz;
  • wyjazdy na basen, do kina – wyjścia kulturalne włączające;
  • gimnastyka, nordic walking, taneczne, aqua aerobik.

Na początku uczestnicy byli zaciekawieni, ale jednocześnie nieufni. Wykazywali brak wiary w siebie, bojaźń przed ośmieszeniem się.

Pamiętajmy, pamiętaj: nigdy, ale to nigdy nie poddawaj się zanim nie zaczniesz, nie spróbujesz, bo najgorzej zrezygnować, poddać się nim cokolwiek zaczniesz. Jeśli tylko chcesz coś zrobić, osiągnąć i dążysz do tego na pewno ci się uda. Chcieć to móc, a móc to chcieć. Wiara czyni cuda.

Projekt odmienił naszych beneficjentów.

Ileż radości niósł taniec a sugestie uczestników projektu były na bieżąco przez trenera wprowadzane w życie. „Tańcz nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy, śpiewaj nawet wtedy, gdy nikt nie słucha”. Tańczyli nasi beneficjenci, śpiewali a słuchali trenerzy i sami odkrywaliście siebie.

Skomplikowane sytuacje rodzinne, majątkowe, kredyty, zawiłości prawne wyjaśniał profesjonalista. Radził jak wybrnąć z trudnej sytuacji, do kogo i jak kierować odwołania czy pozew sądowy. Nikt nie czuł się skrępowany i nie obawiał się, że informacje „wyciekną”.

Ileż przerobionych zostało z trenerem od spraw społecznych sytuacji z życia wziętych. Na przykład dotyczących jakże modnych w obecnej dobie „super ofert” – zakupu po rewelacyjnie niskich cenach i bardzo korzystnych ofertach zakupu na kredyt.

Zajęcia z samoobrony pokazały wszystkim, że nie musimy być „workami treningowymi”, że w różnych sytuacjach możemy się obronić nawet przed „tyranem” w domu. Zajęcia w terenie to pokonanie lęku i obaw. Potrafię, potraficie…

Zajęcia z rękodzieła – pozwoliły nabyć umiejętności sprawienia sobie wielu przyjemności poprzez samodzielne wykonanie różnych ozdób. To sposób na spędzanie wolnego czasu, nowe możliwości wykorzystania i odnowienia rzeczy które wydają się bezużyteczne.

Jakże miło było słyszeć jak w czasie przerw kawowych seniorzy dzielili się sprawdzonymi już przepisami kulinarnymi, jak wykorzystują wskazówki lekarza, dietetyka, co robią aby poprawiło się samopoczucie i jak sami przygotowali dekoracje świąteczne.

Otrzymane opaski magnetyczne, kijki do nordic walking, książki to materiały, które uczestnicy projektu otrzymali bezpłatnie i będą pomocne w każdej chwili.

Wyjazdy na basen, do teatru, urozmaicały prowadzone zajęcia.

Zajęcia z komputerem. Dziś śmieszą naszych beneficjentów twierdzenia:

– ja się tego nie nauczę …

– za stary, za stara jestem na komputer …

– na co mi to potrzebne …

– kto to wszystko zapamięta …

A jednak zapamiętaliście wiele i ciągle dopytywaliście co i jak szukać, odczytać. Dziś piszecie do siebie e-maile, przesyłacie fotografie, dzielicie się „nowinkami” i mówicie warto było. Trenerka starała się aby jak najlepiej i najprościej przekazać Wam niezbędną wiedzę. Cieszyła się z postępów i Waszej nabytej wiedzy. Obraz wiedzy i nabytych umiejętności przedstawiły przeprowadzone testy.

Spotkania i zajęcia z księgowości budziły wiele wątpliwości, a jednak nie takie straszne są cyferki. Ważne aby wiedzieć co się chce zrobić, gdzie można szukać środków finansowych, jak planować wydatki, kalkulować koszty. To wszystko stało się jasne, proste, wystarczyła tylko podpowiedź.

Masaże bardzo pozytywnie były odbierane przez beneficjentów. Wpłynęły na poprawę zdrowia, każdy pilnował swojej kolejki i dbał aby żadnego zajęcia nie opuścić.

Pogodzone zostały role jakie najczęściej seniorzy pełnią na co dzień. Pomoc własnym dzieciom, pełnienie roli gosposi domowych, opiekunek, ważne plany dorosłych dzieci, prace polowe. Oczywiście to wszystko było możliwe do zrealizowania dzięki umiejętnemu zaplanowaniu i dbałości o własne JA.

Seniorzy chętnie skorzystaliby z opcji spotkań w większym gronie, zajęć dydaktycznych i kulturalnych, gdyby tylko była taka możliwość, projekt dał szansę 30 seniorom. Dlatego warto udzielać się na tyle, na ile jest to możliwe. Nawet jeśli nie ma się w pobliżu klubu seniora ani domu dziennego pobytu, może warto poznać ludzi zbliżonych wiekiem i wspólnie założyć koło zainteresowań? Każdy przejaw aktywności urozmaici seniorskie życie, przy okazji udowadniając, że starsi też mogą.

Bardzo wiele może zrobić społeczność lokalna, a także samorząd. Mając na uwadze powyższe bariery, tak trzeba projektować przestrzeń publiczną, by mogli z nich korzystać wszyscy zainteresowani, nie wyłączając seniorów. Coraz częściej osoby w wieku emerytalnym stają się ważnymi adresatami działań podejmowanych w ramach wielopłaszczyznowej współpracy samorządu lokalnego, podmiotów pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. Równocześnie konieczne jest uczenie młodszych pokoleń szacunku, tolerancji oraz akceptacji pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. Seniorzy, dzięki posiadanemu doświadczeniu życiowemu, mądrości, wyznawanym wartościom i kultywowaniu tradycji, stanowią ważną część społeczności lokalnej.

Bardzo miłym akcentem zakończyliśmy realizację projektu. Wszyscy uczestnicy projektu usiedli przy jednym suto zastawionym stole i mówili co im dał udział w projekcie. Wystawiona ocena za realizację projektu bardzo pozytywna, to wielka satysfakcja dla realizatorów zadań.

Maria Lisek-Zięba:

Mnie osobiście zaskoczyło podziękowanie, napisane specjalnie przez jedną z uczestniczek i publicznie odczytane na zakończenie projektu, kwiaty, słodycze. Ten gest bardzo mnie wzruszył. Dziękuję Wam za bardzo pozytywną ocenę mojej pracy nie tylko w projekcie i to, że zauważyliście zawodowe aspekty mojej pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Stowarzyszeniu. Zawsze możecie liczyć na moją pomoc i wsparcie. Rola naszego stowarzyszenia jako partnera projektu pozwoliła zobaczyć Wam naszą pracę jaką codziennie wykonujemy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Obserwacja ta zmieniła u wielu z Was myślenie o osobach niepełnosprawnych. Widzieć osobę niepełnosprawną w sklepie, na ulicy to jedno a widzieć ją aktywną podczas zajęć zawodowych czy artystycznych to dało wielu, wiele do myślenia.

Cieszę się, że mamy bardzo pozytywny efekt realizacji tego projektu.

Zajęcia odbywały się w dwu miejscach: w Stowarzyszeniu i utworzonym Klubie Seniora. Dziękujemy Stanisławowi Jarmińskiemu prezesowi Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Cycowie za ciągłe aktywowanie seniorów, wójtowi Gminy Cyców Wiesławowi Pikule za pomoc i wsparcie przy realizacji projektu oraz Prezesowi Fundacji Bonum Vitae Piotrowi Nakoniecznemu za pomysłowość i trafny dobór różnego rodzaju zajęć zaplanowanych do realizacji w projekcie „Wiekowi=Przebojowi!”, trenerom za super wykonane zadanie.

Będziemy dbali aby należycie spożytkować zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności.

Uczestnicy projektu mówili:

– zajęć było wiele ale daliśmy radę…

– a kiedy znowu możemy mieć taki projekt…

– oj, teraz to my chcemy śpiewać…

– wiem jak nie dać się oszukać…

– i psychiatra nie straszny a myślałem, że tam idą do niego …

– tyle skarbów mam w ogródku i nie widziałam co z nimi zrobić …

– możemy zaglądać do Was i podpatrywać, co nowego robią uczestnicy WTZ…

– nauczyłam się cierpliwości …

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, co posiada, lecz przez to czym potrafi dzielić się z innymi.”

Dziękuję wszystkim za ten czas spędzony razem i miłe słowa. Dziękuję, że mogłam Was poznać i za Wasze zaufanie za Waszą otwartość.

M.Lisek-Zięba
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies