BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zdjęcie slajdu zatytułowane: Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Łęcznej. Podsumowanie projektu "Nowa jakość życia" - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna 28.06.2022 r.

„Nowa jakość życia”

W dniu 28.06.2022 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęcznej odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Nowa jakość życia” – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna.

Beneficjentem projektu była Gmina Łęczna partnerami i wykonawcami zaś Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej oraz Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.

Zadanie to sfinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W seminarium wzięła udział Eliza Cyfra-Bojko pracownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej. Temat mieszkalnictwa jest nam szczególnie bliski, gdyż widzimy potrzebę organizowania tego typu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W trakcie trwania seminarium, które poprowadziła p. dr Katarzyna Braun – adiunkt Katedry Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL, osoby zaangażowane w realizację projektu przedstawiły krok po kroku działania jakie zostały podjęte.

Pierwszym filarem było zorganizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych i usług opiekuńczych oraz dotarcie do potrzebujących osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Łęczna. Kolejnym filarem – formą wsparcia proponowaną przez projekt „Nowa jakość życia” był Klub Samopomocy, który daje wsparcie osobom po kryzysie psychicznym w środowisku lokalnym. Trzeci filar to partnerstwo instytucji, czyli Środowiskowego Domu Samopomocy i dalsze przyszykowywanie klientów do zamieszkania w Mieszkaniu Treningowym. Ostatni filar to właśnie wzięcie udziału w treningu mieszkaniowym.

Wszyscy prelegenci byli zgodni co do tego, że jedną z największych trudności było zbiegnięcie się w czasie realizacji projektu i pandemii, gdzie ze względów epidemiologicznych oraz bezpieczeństwa, większość placówek zawieszała zajęcia lub prowadziła je zdalnie. Kolejnym elementem, wskazywanym przez prezenterów była długość trwania projektu. Sam trening mieszkaniowy trwał 10 miesięcy, co jest niewystarczające, gdyż trudno będzie utrzymać wypracowane już postępy.

Mieszkania zorganizowane są według standardów znajdujących się w ustawie o Pomocy Społecznej i Rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych. Mieszkań jest trzy – dwa dwuosobowe i jedno jednoosobowe. W każdym z nich znajduje się aneks kuchenny i łazienki. Dodatkowo w części wspólnej też jest aneks kuchenny oraz salon do wspólnego spędzania czasu wolnego. Znajduje się tu także pokoik dla asystenta/koordynatora mieszkań.

Pomimo zbyt krótkiego czasu, uczestnicy – mieszkańcy Mieszkań Treningowych zgodnie przyznają, że drugi raz podjęliby taką samą decyzję, by wziąć udział w projekcie.

Eliza Bojko

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies