BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promujący ogłoszenie naboru na członków Komisji Wyborczej i Odwoławczej

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Wyborczej i Odwoławczej

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Wyborczej oraz Komisji Odwoławczej.

Do zadań Komisji Wyborczej należy w szczególności:

  • czuwanie nad prawidłowym przeprowadzeniem procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do KM;
  • ogłaszanie naboru organizacji pozarządowych;
  • ogłaszanie wyborów;
  • ogłaszanie wyników wyborów;
  • ustalanie kalendarza wyborczego;
  • przedstawianie Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego listy organizacji pozarządowych wybranych do KM.

Do zadań Komisji Odwoławczej należy rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Wyborczej.

W skład Komisji Wyborczej i Komisji Odwoławczej dla programu regionalnego wchodzą:

  • przedstawiciele strony pozarządowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego;
  • przedstawiciele związków stowarzyszeń, sieci, federacji oraz konfederacji organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego;
  • reprezentanci zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego działający na terenie województwa lubelskiego wskazani przez przedstawicieli części pozarządowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego lub podmiot uczestniczący w procedurze zgłaszania przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do udziału w pracach Komisji Wyborczej i Komisji Odwoławczej składa w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2022 r. (włącznie) stosowny formularz zgłoszeniowy do Komisji Wyborczej lub do Komisji Odwoławczej.

Podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: rdpp@lubelskie.pl wpisując w tytule wiadomości „KOMISJA WYBORCZA” lub „KOMISJA ODWOŁAWCZA”.

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego lub podmiot uczestniczący w procedurze zgłaszania przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do udziału w pracach Komisji Wyborczej i Komisji Odwoławczej może złożyć tylko 1 formularz zgłoszeniowy do Komisji Wyborczej i tylko 1 formularz zgłoszeniowy do Komisji Odwoławczej.

Pliki do pobrania:

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies