BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W niebieskiej oprawie jest medal Prezydenta Lublina. Na środku herb miasta.

Medale Prezydenta Miasta Lublin rozdane

Lublinianki i Lublinianie, najaktywniejsi, mający dużo czasu dla innych ludzi niejednokrotnie dla słabszych czy skrzywdzonych lub potrzebujących, ludzie wielkiego serca, najczęściej cisi i nie rzucający się w oczy, zdeterminowani do działania, mający marzenia i pomimo ograniczeń, dążący ciężką pracą do ich realizacji, pokonujący własne słabości, najlepsi z najlepszych to laureaci XI edycji Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji i organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych.

W tegorocznej edycji konkursu medale i wyróżnienia wręczano w trzech kategoriach.

Ludzie stoja na scenie. W dłoniah trzymają kwiaty i dyplomy.

Kategoria I – osoby niepełnosprawne wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi, twórczymi, sportowymi.

Medal specjalny otrzymał Jan Arczewski– inicjator i, od ponad 30 lat, realizator pierwszego w Polsce Telefonu Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych. Z tej niekonwencjonalnej formy pomocy korzysta wiele  osób mających problemy natury psychologicznej, często będących na marginesie wykluczenia społecznego, najczęściej osoby niepełnosprawne.

Medal Prezydenta w tej kategorii otrzymał Piotr Sawicki –  najbardziej utalentowany zawodnik sekcji łuczniczej Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” w Lublinie. Multimedalista Mistrzostw Świata, Europy i Polski. Reprezentant kadry narodowej, uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich w Atenach, Pekinie i Londynie. W imieniu Pana Piotra, który obecnie przygotowuje się do Igrzysk w Rio de Janerio, medal odebrał Prezes ICSiR „START” Pan Janusz Jurek laureat Medalu Prezydenta z 2013 roku.

W tej grupie medalistami zostali również Maciej Białek, który uczy historii w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. Od 18 lat choruje na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Pomimo utraty wzroku wykonuje swoje obowiązki pedagogiczne bardzo rzetelnie i pasją

oraz Bogdan Młynarczyk założyciel i aktywny działacz  Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. W ramach prowadzonego przez LZINR Punktu Informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, udziela konsultacji prawnych. Przez wiele lat brał czynny udział w organizacji Turystyczno-Nawigacyjnego Rajdu Samochodowego „KOZIOŁEK”.

Kategoria II – osoby fizyczne realizujące przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina.

Medal otrzymał Jan Kułaga nauczyciel Szkoły Muzycznej dla Dzieci Niepełnosprawnych, działającej przy Towarzystwie Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Pan Jan od 1996 r. uczy gry na instrumentach muzycznych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z porażeniem mózgowym, autyzmem, zespołem Downa, a także dzieci niedowidzące i niedosłyszące. Jego wielka pasja i cierpliwość budzą powszechny szacunek i uznanie.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał dr n. med. Jacek Gawłowicz – lekarz neurolog Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. St. Wyszyńskiego w Lublinie. W swojej codziennej praktyce ogrom czasu poświęca osobom chorym na padaczkę.

Kategoria III – instytucje/organizacje zaangażowane w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych:

Medale otrzymały dwie organizacje zgłoszone przez MOPR. Pierwsza to Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” działające przede wszystkim na rzecz małych dzieci, młodzieży szkolnej, ale też dorosłych osób z Zespołem Downa, ich rodzin i opiekunów. Pozyskuje środki na różne formy rehabilitacji oraz zajęć edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych dla swoich podopiecznych Od dwóch lat z sukcesem organizuje Światowy Dzień Zespołu Downa.

Druga organizacja to Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „IUVO”. Powstało, jak uzasadnia MOPR, z potrzeby serca ludzi, których pasją jest niesienie pomocy oraz wsparcia osobom potrzebującym. Przy realizacji projektów organizacja współpracuje z jednostkami administracji rządowej oraz samorządowej. Z Miastem Lublin organizuje zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, podejmuje się także realizacji projektów innowacyjnych i mało popularnych, tj. terapia metodą Tomatisa.

Ceremonię wręczenia medali i wyróżnień, która odbyła się 2 czerwca 2016 roku, o godz.12.00 w sali widowiskowej Lubelskiego Centrum Kultury, uświetnił wspaniały i wzruszający występ Piotra Selima i Chóru Akademos pod kierunkiem Elżbiety Niczyporuk.

Godnym zauważenia jest fakt, że w poprzednich edycjach tego konkursu laureatami byli moderatorzy biuletynu www.niepełnosprawni.lublin.pl.

W 2011 roku medal otrzymał niezwykły wolontariusz LFOON-u Jan Hawełko twórca pierwszego w Lublinie portalu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych https://www.youtube.com/watch?v=uyGhL3cUlLk&feature=youtu.be

W X edycji konkursu wyróżnienie otrzymał moderator biuletynu Mateusz Urbański http://niepelnosprawni.lublin.pl/medale-prezydenta-miasta-lublin-rozdane/

Anna Szmidt

Dominika Wiewióra

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies