BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Laureaci konkursu "Lubelski Lider Ekonomii Społecznej"

Lubelscy Liderzy Ekonomii Społecznej nagrodzeni podczas Regionalnej Konferencji Dotyczącej Stosowania Klauzul Społecznych, 20.09.2023

W dniu 20 września 2023 r. w Sali im. Antoniego Norberta Patka w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się Regionalna Konferencja Dotycząca Klauzul Społecznych, podczas której wręczono statuetki w konkursie Lubelski Lider Ekonomii Społecznej. Biuletyn Informacyjny niepelnosprawnilublin.pl odebrał statuetkę w kategorii Dziennikarz Przyjazny Ekonomii Społecznej.

Spotkanie otworzyła Pani Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, która powitała wszystkich zaproszonych i przybyłych Gości:

 • Pana Zbigniewa Wojciechowskiego – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,
 • Pana Filipa Kołodziejskiego – Naczelnika Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Panią Bożenę Szydło – Skarbnika Województwa Lubelskiego,
 • Pana Marka Wojciechowskiego – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego,
 • Panią Agnieszkę Kaczyńską – Radną Sejmiku Województwa Lubelskiego,
 • Dyrektorów i Zastępców Dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz wszystkich jednostek podległych,
 • Pana Albina Mazurka – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
 • Panią Małgorzatę Paprotę – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Lublinie,
 • Pana Krzysztofa Markowskiego – Dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego w Lublinie,
 • Przedstawicieli Władz Samorządowych: Starostów, Burmistrzów, Wójtów oraz Pracowników administracji samorządowej,
 • Dyrektorów instytucji pomocy społecznej, Centrów Usług Społecznych,
 • Przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • Przedstawicieli Lubelskiego Biznesu,
 • Członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego,
 • Podmioty Ekonomii Społecznej,
 • Media.

Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, który dokonał oficjalnego otwarcia spotkania.

Laureaci konkursu "Lubelski Lider Ekonomii Społecznej"

Dalszą część spotkania poprowadziła Pani Iwona Kędziera – Koordynator Projektu “Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego”, która kolejno przedstawiła Laureatów szóstej edycji konkursu “Lubelski Lider Ekonomii Społecznej” w czterech kategoriach:

 • Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej,
 • Osobowość Ekonomii Społecznej,
 • Inicjatywa Samorządowa Ekonomii Społecznej,
 • Dziennikarz Przyjazny Ekonomii Społecznej.

Kategoria Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej

Kategoria Osobowość Ekonomii Społecznej

Laureat: Justyna Czernij-Jezierska – Prezes Stowarzyszenia “Przystań

Wyróżnienia:

Kategoria Inicjatywa Samorządowa Ekonomii Społecznej

Laureat: Gmina Hrubieszów

Kategoria Dziennikarz Przyjazny Ekonomii Społecznej

Nagrody i wyróżnienia Laureatom wręczyli Pan Zbigniew Wojciechowski, Pani Małgorzata Romanko, Pan Marek Wojciechowski, Pani Agnieszka Kaczyńska oraz Pan Albin Mazurek.

Spośród nagrodzonych osób głos zabrała Pani Alicja Jankiewicz – Prezes Honorowa Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, która w kilku słowach przybliżyła zebranym 12-letnią działalność Biuletynu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych niepelnosprawnilublin.pl oraz zachęciła zgromadzonych Gości do współpracy – korzystania z zamieszczanych tam treści oraz do współtworzenia portalu. Pani Alicja wspomniała także śp. Jana Arczewskiego – twórcę pierwszego w Polsce Telefonu Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych i przekazała Jego ostatni tomik wierszy “Rzeczywistość” Panu Zbigniewowi Wojciechowskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Lubelskiego.

Po uroczystości Goście z uwagą wysłuchali wystąpienia Pana Filipa Kołodziejskiego – Naczelnika Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który przedstawił zagadnienia dotyczące Ustawy o ekonomii społecznej i jej wpływu na udział PES w rynku zamówień publicznych.

Kolejnym punktem programu była Debata Ekspercka, w której udział wzięli: Pan Przemysław Kozak – Ekspert w zakresie ekonomii społecznej, Pan Tomasz Schimanek – ekspert w zakresie stosowania klauzul społecznych oraz Pan Łukasz Chlebny – Radca Prawny. W debacie głos zabrali także obecni na widowni: Pani Agnieszka Cieślak – Wójt Gminy Wojcieszków oraz Pan Tomasz Zając – Wójt Gminy Hrubieszów.

Konferencję zakończyły lubelskie refleksje pt. “Klauzule społeczne stosowane przez JST”, zaprezentowane przez Pana Łukasza Chlebnego.

Wydarzenie było tłumaczone na PJM przez Panią Paulinę Włodarczyk.

Galeria zdjęć

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”
realizowanego w okresie 06.06.2023 – 11.12.2023 r.
przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies