BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Fundacji DOZ dbam o zdrowie

Konkurs Grantowy DOZ Fundacji dbam o zdrowie

Trwa nabór wniosków do następnego Konkursu Grantowego DOZ Fundacji dbam o zdrowie.

Mamy nadzieję, że dodatkowe środki na zakup leków i wyrobów leczniczych pomogą Państwa organizacji zwiększyć budżety pomocowe a beneficjentom pomocy pozwolą lepiej zadbać o ich zdrowie.

Konkurs Grantowy to jeden z najważniejszych projektów naszej Fundacji. Już po raz jedenasty pragniemy zintegrować środowisko organizacji pozarządowych, aby wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym.

Do współpracy zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.

W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty w ramach których organizacje w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków.

DOZ Fundacja dbam o zdrowie od 11 lat wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi pomaga w zakupie leków, organizując Konkurs Grantowy „Razem Możemy Więcej”. Corocznie dzięki projektowi grantowemu i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym ponad 22 mln zł na zakup leków i produktów leczniczych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonych przez różne instytucje, niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne leczenie, przerywanie terapii są wciąż bardzo istotnym problemem społecznym. Zmierzmy się z tym wspólnie!

Pula środków przeznaczona na realizację XI edycji: 1 milion złotych.

Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.

Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2024 roku do godz. 23:59

Sposób aplikowania:

Jak w poprzednich latach kontynuujemy w pełni elektroniczny nabór zgłoszeń.

Prosimy o wysłanie wniosku i wymienionych w Regulaminie dokumentów na adres e-mail: grant@fundacja.doz.pl

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu, dostępne na stronie dozfundacja.pl/granty

W razie potrzeby prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowej edycji projektu, którą będziemy realizować w 2024 roku.

Koordynator konkursu:

Zbigniew Szewczyk
e-mail: zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl
tel. 42 200 75 50, 785 866 700

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies